sponsored links
Kasa No Hone (The Umbrella's Bones)
by Anathallo
tabbed by: Matthias

Gadd9

Gadd9 (135211@3)     Asus4Karakasa (x02230@1)no hone wa bara bara
   Bm7Kamya (x20202@1)yaburete mo

Take ni sotaru
   Gadd9En (135211@3)ja mo
     Asus4Mis're (x02230@1)nasaru na
    Bm7Nambo (x20202@1)watashi ga

Yaburete mo

Gadd9
Us'te shon shon
      Asus4Us'te (x02230@1)shon shon
      Bm7Us'te (x20202@1)shon shon

Us'te shon shon

Gadd9(strum and mute)
Karakasa no hone wa bara bara
Show more
sponsored links
sponsored links