• Song:

  Thikai Chha

 • Artist:

  Andazification

sponsored links
Song  : Thikai Chha
Band  : Andazification
Album : JPT

Tuning :EADGBE

|===================|
|| Chords Used:  ||
||=================||
|| D   :xx0232 ||
|| G   :320033 ||
|| C   :x32010 ||
|| Em   :022000 ||
|===================|

From : Lama Tsubz

[Intro]
D
 Yeah man,back in the day
   G
Paid no attention
D
 Now I'm gettin my hey
        G
Why u wanna hate thikai cha

| C , G | Em | x2


[Chorus]
C    G     Em
 Thikai cha thikai cha

Herau k huncha
C   G     Em
 Timro tyo aakha le

Malai herdai cha


[Rap]
 C           D
Sabai jana life's fun vhanda cha
          Em
Tara mero sapana sapana nai cha
   C       D
So herau bipana ma k huncha
   Em
Yo jawani ko jos nakali ko khoj
    C      D
Chaina mero dos tara j sukai hos
  Em
Timro tyo herai le
 C       D
Malai nai bolae rako jasto
Em
 Damn yo kasto pheri ma kina
 C       D
Lost diyo party ko ramjam ma
Em
 Tara timi kina utya
    C       D
Ekali basi kana ajai nagik jhai
    Em
Gari kana tara malai thaha chaina
 C      D
Rum ra coke ko jhyap ma
      Em
Malai kina rachma parako
        C
Aba chai atti nai vho
       D
Vhanna chahan chu
        Em
Vanda feri kata tira harako

Tara you know


[Chorus]
C    G     Em  <]
 Thikai cha thikai cha  ]
             ]
Herau k huncha      ]
C   G     Em   ] x2
 Timro tyo aakha le   ]
             ]
Malai herdai cha    <]


[Rap]
C
Hijo ko kura
 D          Em
Malai teti dherai kehi thaha chaina
         C
School gacha pheri kina malai ekpani
D
Padna maan chaina
Em
Padna maan chaina
       C     D
Tara kina ma tolai rakochu
      Em
Kina sochi rako chu

Tyo hijo rati ko
C       D
 Timro jhajal ko
       Em
Haru yeta uta jata gaya ayako
        C
Ani pheri raat din chin chin
D         Em
Vheti rakhna maan yo k payako
      C      D
Tara thikai cha thikai cha
        Em
Vhandai ma mero solta haru sanga
         C
Keti haru aadi nanga
     D      Em
Ani k chaeyo ma ta danga
       C
K ho yehi ho jawani ko josh
D
Aba chai atti nai vho
Em
 Hamro info yeti ma hos yo


[Chorus]
C    G     Em  <]
 Thikai cha thikai cha  ]
             ]
Herau k huncha      ]
C   G     Em   ] x4
 Timro tyo aakha le   ]
             ]
Malai herdai cha    <]


[Rap]
C  D
Feri arko vhet wait
Em
 Tei mall agadi ko gate ma
 C    D      Em
Aha k cha thik cha masta guff ma
               C      D
Ani yeta uta hudai ma change vhayo mero date
  Em                 C   D
Ani k chaeyo vhayo sabai kta haru ko changa chet
     Em
Din dinai ani chin chinai

huna thalyo hamro vhet
C      D        Em
 Baki tei ho kura busy net ko kura
   C     D Em
Sabai sabai sabai J Pae Tei yeah

| C , G | Em | x8
Show more
sponsored links
sponsored links