• Song:

    Em Ve Tinh Khoi

  • Artist:

    Bang Kieu

sponsored links
Bờ vai ơi [F] đừng qu? nghi?ng [A7] nghi?ng
Đ?nh rơi buổi [Dm] chiều thơm ng?t [C]
L?n m?i [A#] ơi đừng qu? run [C7] run
Lỡ tia nắng [F] hồng tan mất

Xin ?u [A#] lo kh?ng về qua [F] đ?y
Xin thương [A#] y?u d?ng th?nh m? [F] say
Xin cho [G7] ta nh?n ngắm lung linh
Từ [A#7] đ?y đ?i mắt....rất [C7] trong

B?n tay [F] em l? c?nh sen [A7] thơm
Ướp trong v?ng [Dm] đ?m m?i t?c [C]
Nụ thanh [A#] xu?n c?n ấp e [C7] nơi
N?t xinh ?o [F] lụa thơ ng?y

Xin trăm [A#] năm em về tinh [F] kh?i
Đ?i tay [A#] ta dang rộng h?n [F] hoan
Xin cho [G7] ta một khắc [C7] reo ca
Vui C?ng [F] em

[C7] V? biết đ?u c? đ?i [F] l?c em xa vời vợi
Biết đ?u c? đ?i [A#] l?c con tim nghẹn lời
Biết đ?u c? đ?i [C7] l?c ta qu?n chờ đợi
Kề b?n [G7] nhau qu?n một chiếc [C7] h?n
Biết đ?u sớm mai [F] nắng nghe phơi cuộc t?nh
Biết đ?u sớm mai [A#] gi? tan cơn mộng l?nh
Biết đ?u biết đ?u [C7] đấy xin em l?ng th?nh
V? xin [G#] cất lấy tr?i tim [C#] n?y... Nhớ [A#m6] nhung... ph?t [F] gi?y

[C7] V? biết đ?u c?nh m?y [F] trắng y?u em gọi mời
Biết đ?u gi? tha [A#] thiết mang em về trời
Biết đ?u bỗng em [C7] thấy tim ta chật chội
V? em tan [G7] đi c?ng ?nh [C7] sương....
Biết đ?u bỗng em [F] thấy đ?i ch?n mỏi mệt
Biết đ?u bỗng em [A#] thấy s?ng Thương cạn kiệt
Biết đ?u bỗng mưa [C7] nắng gieo tim buồn phiền
V? em [G#] sẽ cất c?nh tung [C#] trời... H?a [A#m6] th?n... giấc [F] mơ

V? em [G#] sẽ cất c?nh phương [C#] n?o... th?nh [D#] thang... m?y [F] kh?i.
Show more
sponsored links
sponsored links