• Song:

  Kulot Ang Buhok

 • Artist:

  Big Three Sullivans

sponsored links

Kulot Ang Buhok

by: Big Three Sullivans

? ? ? G? (320003@1)? ? ? D? (xx0232@1)? ? ? ?G
Sa loob ng bahay, mayroong bagong tanan 
 ? ?D ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?G
at bago natulog, aking nasubukan
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D
parang asot pusa silang naglalampungan
    Gkayat (320003@1)akoy nasiyahan

? ?D
ngunit ng parang saging silang natalupan
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?G
biglang pinatay ang ilaw

? ? ? D. ? ? ? ? ? ? ? Gitong (320003@1)si babae, akin naaninaw
? ?D. ? ? ? ? ? ? ? ? ? Gna (320003@1)nakatihaya, at mayroon pang unan
           Ditong (xx0232@1)si lalake naman ay nasa ibabaw
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? G. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?D
nagkakabayuhan, parang isang hinete siya sa rektahan
? ? ? ? ? ? ?? Gtumutulo (320003@1)pa ang laway

ad lib: G (320003@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1)? ? ?D. ? ? ? ? ? ? ? ? Gng (320003@1)silay natapos agad nakatulog
? ? ?D. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Gsa (320003@1)laki ng pagod hindi na nagkumot
? ? ? ? ?D
kaya nakita ko ang buhok ng babae
? ? ? ? ? ? Gmahaba (320003@1)at medyo kulot
? ?? ? ?D
at namasdan ko din ang ulo ng lalake
? ? ? ? ? ?G
may helmet at korteng bilog

enjoy this song with your group. 
from : Rod. M.
Drogheda 

Show more
sponsored links
sponsored links