• Song:

  Sabong Ng Manok

 • Artist:

  Big Three Sullivans

sponsored links
Sabong Ng Manok

by: Big three Sullivans

D.      AHalina (x02220@1)halina doon sa laloma
      Dalaga (xx0232@1)moy tuloy ay dalhin na
  D7.         Gupang (320003@1)masubok sa ating dalawa
D.   A.  Dpaglabanin (xx0232@1)natin sila

Dkung (xx0232@1)gusto mo kumare
     Ana (x02220@1)magkasundo kita

Enjoy this songs together with your group
Transcribed by Rod M.
Drogheda

manok mo at manok ko 
      Day (xx0232@1)pagsabungin tana

ang manok ko kumare
    Amana (x02220@1)ko sa aking ama

at ang manok mo namay
   Dmana (xx0232@1)mo sa iyong ina

ang manok ko kumare
Aay (x02220@1)usle na ang atay

at ang sa akin namay
  Dlaylay (xx0232@1)na ang balunan

ako ay nagtataka
      Apagkat (x02220@1)tuwing maglalaban
        Dako (xx0232@1)ay natatalo ang nanaloy ikaw

Apapa-ano (x02220@1)mare di ako matatalo
             Dpagtuka (xx0232@1)ng akin, sakmal na ng iyo
        D7. G (320003@1)akoy humahanga mare sa manok mo
D.    A.       Dsapak (xx0232@1)na ang tari,a ayaw pang patalo

Aang (x02220@1)manok mo mare
  Day (xx0232@1)lahing indian
   Aang (x02220@1)sa akin ay texas
 Dang (xx0232@1)pinangalingan
Aako (x02220@1)ay bilib na
  Dsa (xx0232@1)manok mong iyan
G.  D.  A.  Dhabang (xx0232@1)sinasaksak ay lalong tumatapang

A.        Dsa (xx0232@1)iyo mare kay daming gulat
   Aang (x02220@1)lahat mong nakakalaban
    Day (xx0232@1)isa isang bumagsak
  Akay (x02220@1)husay pumupog
Dng (xx0232@1)iyong lasak
 G.       Dkahit (xx0232@1)na siyay may biyak
A.      Dlaban (xx0232@1)pa dito ang hanap
 G. Diyay (xx0232@1)ingatan mo mare
 Aat (x02220@1)alagaan ng himas

Transcribed by Rod M.
Drogheda
Show more
sponsored links
sponsored links