• Song:

    Jealous Again

  • Artist:

    Black Flag

  • Album:

    Wasted Again

sponsored links
Band: Black Flag
Song: Jealous Again
Album: Jealous Again

b=bend // k=keep bending

E|---------(5x)-----------|
B|------------------------|
G|--9999--------77777777--|
D|--9999--9999--77777777--|
A|--7777--9999--55555555--|
E|--------7777------------|

E|---------12--------12--------12--------12--|
B|------12--------12--------12--------12-----|
G|--14b-------14b-------14b-------14b--------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

(Always on the phone...)
E|---------(3x)-----------|
B|------------------------|
G|--9999--------77777777--|
D|--9999--9999--77777777--|
A|--7777--9999--55555555--|
E|--------7777------------|

E|---------12--------12--------12--------12--|
B|------12--------12--------12--------12-----|
G|--14b-------14b-------14b-------14b--------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

(Said I'll never...)
E|-----------------(2x)-------------|
B|----------------------------------|
G|----------------9-9-7-------------|
D|--999999999999--9-9-7-9-77777777--|
A|--999999999999--7-7-5-9-77777777--|
E|--777777777777--------7-55555555--|

E|------------------------------k-k-k-k-k--|
B|-----------k-k-k-k-k--12-15b-1515151515--|
G|--12-14b--1414141414---------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

(I won't beat...)
E|---------(3x)-----------|
B|------------------------|
G|--9999--------77777777--|
D|--9999--9999--77777777--|
A|--7777--9999--55555555--|
E|--------7777------------|

E|---------12--------12--------12--------12--|
B|------12--------12--------12--------12-----|
G|--14b-------14b-------14b-------14b--------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

(I wanna go and...)
E|---------(3x)-----------|
B|------------------------|
G|--9999--------77777777--|
D|--9999--9999--77777777--|
A|--7777--9999--55555555--|
E|--------7777------------|

E|---------12--------12--------12--------12--|
B|------12--------12--------12--------12-----|
G|--14b-------14b-------14b-------14b--------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

(Said I'll never...)
E|-----------------(2x)-------------|
B|----------------------------------|
G|----------------9-9-7-------------|
D|--999999999999--9-9-7-9-77777777--|
A|--999999999999--7-7-5-9-77777777--|
E|--777777777777--------7-55555555--|

E|------------------------------k-k-k-k-k--|
B|-----------k-k-k-k-k--12-15b-1515151515--|
G|--12-14b--1414141414---------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

Sorry, didn't tab the solo...

(Said I'll never...)
E|-----------------(2x)-------------|
B|----------------------------------|
G|----------------9-9-7-------------|
D|--999999999999--9-9-7-9-77777777--|
A|--999999999999--7-7-5-9-77777777--|
E|--777777777777--------7-55555555--|

E|------------------------------k-k-k-k-k--|
B|-----------k-k-k-k-k--12-15b-1515151515--|
G|--12-14b--1414141414---------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

(You're jealous again...)
E|---------(2)-----------|
B|------------------------|
G|--9999--------77777777--|
D|--9999--9999--77777777--|
A|--7777--9999--55555555--|
E|--------7777------------|

(You're jealous again and again and again...)
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|--9999--------7777--------5555--------3333------------|
D|--9999--9999--7777--7777--5555--5555--3333--3333--2~--|
A|--7777--9999--5555--7777--3333--5555--1111--3333--2---|
E|--------7777--------5555--------3333--------1111--0---|
Show more
sponsored links
sponsored links