• Song:

  Latet

 • Artist:

  Boaz Sharabi

sponsored links
Em                    Am
Latet et han'shama ve'et halev,
B7    C            Em
latet, latet kshe'ata ohev.
Em          Am
Ve'ech motz'im et hahevdel
B7          C
shebein lakachat ulekabel,
Am       Em
od tilmad latet, latet...

Em         Am
Legalot sodot beseter,
B7             C
lehatir et s'vach hakesher,
Am        Em
k'shehalev b'cha nitzbat
C        Em
mikol chiyuch, mikol mabat
Em       Am
Ata nizhar, ata yode'a
B7           C
vechutz mimcha ish lo shome'a
Am        Em
pose'a bein hadakuyot
C        Em
umemale sha'ot p'nuyot.

Chorus:
Em           Am
Latet et han'shama ve'et halev
    B7       C
latet kshe'ata ohev
Am       Em
od tilmad latet, latet
(x2)

Gm       Cm
Lir'ot betoch han'fila,
D        D#
sheyesh makom lim'chila
Gm         Cm
tamid efshar shuv lehatchil,
D           D#
kmo yom chadash, kmo karagil.

Chorus:
Em           Am
Latet et han'shama ve'et halev
    B7       C
latet kshe'ata ohev
Am       Em
od tilmad latet, latet
Show more
sponsored links
sponsored links