sponsored links
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#

From: Gerben Vaanholt [sherkan@scoutnet.nl]
Sent: Thursday, January 15, 1998 9:01 AM


Artist: Boudewijn de Groot
Song:  Welterusten, mijnheer de President

Gerben 


  C-Bb
  F-C
  Am-D-G

C (x32010@1)       Bb (x1333x@1)name="chord_x32010@1">C     Bb (x1333x@1) C (x32010@1) Bb (x1333x@1) FMeneer (133211@1)de president welterusten, slaap maar lekker in uw mooie
      Cwitte (x32010@1)huis
C (x32010@1)        Bb (x1333x@1) C (x32010@1)       Bb (x1333x@1)   C (x32010@1) BbDenk (x1333x@1)maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens
       F (133211@1)    Czitten (x32010@1)eenzaam ver van huis
  Am (x02210@1)   D (xx0232@1)     G (320003@1)        AmDenk (x02210@1)vooral niet aan die zesenveertig doden, die vergissing laatst
     D (xx0232@1)        Gmet (320003@1)dat bombardement
        Am (x02210@1) D (xx0232@1)  G (320003@1) C (x32010@1)Bben (x1333x@1)vergeet het vierde van de tien geboden, die u als goed christen
      Czeker (x32010@1)kent
C (x32010@1)       Bb (x1333x@1)  CDenk (x32010@1)maar niet aan al die jonge front-soldaten, eenzaam stervend
    Bbin (x1333x@1)de verre tropen nacht
  C (x32010@1)      Bb (x1333x@1)      FLaat (133211@1)die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president,
        Cslaap (x32010@1)zacht

Droom maar van de overwinning en de zege
droom maar uw mooie vredesideaal
Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen
Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal
Denk maar niet aan al die mensen die verrekken
Hoeveel vrouwen hoeveel kind'ren zijn vermoord
Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken
en geloof van al die tegenstand geen woord
Bajonetten met bloedige gevesten
houden ver van hier op uw bevel de wacht
voor de glorie en de eer van 't vrije westen
Meneer de president, slaap zacht

Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen
al die schuldeloze slachtoffers ziet staan
Die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen
en u vragen hoelang dit nog zo moet gaan
En u zult toch ook zo langzaam aan wel weten
dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld
die het bloed en de ellende niet vergeten
en voor wie nog steeds een mensenleven telt
Droom mmar niet te veel van al die dode mensen
Droom maar fijn van overwinning en van macht
Denk maar niet aan al die vredeswensen
MENEER DE PRESIDENT, SLAAP ZACHT!

--------------------------------------------Show more
sponsored links
sponsored links