sponsored links
[Intro]

Gm Em Bm Cm7  [4x]
Gm (355333@1)name="chord_022000@1">Em BmCdim7 (x24432@1)       
Cm7 Am Em Em

(Rangkap 1)

B (x2444x@1)        AMereka (x02220@1)kata ku gila
Gm (355333@1)  Gm (355333@1)F7 (131241@1)    
Lagilah aku suka
B (x2444x@1)    AOtak (x02220@1)ku geliga
Gm (355333@1)  Gm (355333@1) F7 (131241@1)    
Fikiran luar biasa

(Rangkap 2)

B (x2444x@1)        AMereka (x02220@1)kata ku samseng
Gm (355333@1)  Gm (355333@1) F7Tapi (131241@1)ku tak ambil pusing
B (x2444x@1)     APedulikan (x02220@1)semua 
Gm (355333@1)  Gm (355333@1) F7Fikir (131241@1)apa yang penting

[corus 1]

Gm (355333@1)   Em (022000@1)  Bm (x24432@1) Cm7
Jangan percaya kata mereka
Gm (355333@1)       EmSudah (022000@1)ku kenal pasti
Bm (x24432@1)     Cm7
Kau pujaan hati
Gm (355333@1)    Em (022000@1) Bm (x24432@1)  Cm7
Cinta sejati memang boleh dibeli
Gm (355333@1)   Em (022000@1)   Bm (x24432@1)    Cdim7
Tapi tak mungkin ditukar ganti
Cm7  Am
Akan ku taati
EmMaharani (022000@1)
Gm Em Bm Cm7 
Gm (355333@1)name="chord_022000@1">Em BmCdim7 (x24432@1)       
Cm7 Am Em Em

(Rangkap 3)

B (x2444x@1)        AMereka (x02220@1)kata ku tipu
Gm (355333@1)  Gm (355333@1) F7Tapi (131241@1)ku tak meniru
B (x2444x@1)         AMereka (x02220@1)semua pemburu....
Gm (355333@1)  Gm (355333@1) F7Pemburu (131241@1)yang cemburu..

(corus 2)

Gm (355333@1)   Em (022000@1)  Bm (x24432@1)  Cm7
Semua tuduhan, fitnah belaka
Gm (355333@1)   Em (022000@1)  Bm (x24432@1)  Cm7
Ada yang suka , juga ada yang benci
Gm (355333@1)   Em (022000@1) Bm (x24432@1) Cm7
Biar peluru menembusi kulitku
Gm (355333@1)  Em (022000@1) 
Suatu yang pasti
Bm (x24432@1)  Cdim7
Kekal Abadi
Cm7    AAkan (x02220@1)ku taati
EmMaharani (022000@1)
[bridge]

Dm (xx0231@1) Em (022000@1)  [2x]
Dm (xx0231@1) C7 (x32310@1)   Cm (x3101x@1)(Rangkap 4)

B (x2444x@1)        AMereka (x02220@1)kata kau sama
Gm (355333@1)  Gm (355333@1)  F7Tiada (131241@1)apa yang berbeza
B (x2444x@1)        AAku (x02220@1)tahu kau tak serupa
Gm (355333@1)  Gm (355333@1)  F7Tak (131241@1)silau lihat harta
 
ulang( corus 1)

(last)

[ G7 (320001@1)  F7 (131241@1)  F7 (131241@1)  E7] (020130@1)[ Em7 Dm7  Dm7  Cm7 ]
[ Am (x02210@1) A7 (x02020@1)   G7 (320001@1)  G7 (320001@1)   F7] (131241@1)
Show more
sponsored links
sponsored links