sponsored links
50-öres blues

Jag ä[C]r en 50-öring
i v[F]ar mans portmonnä.
Rent e[G]konomiskt kunde
jag lika g[C]ärna va' av trä. [G]
Snart r[C]andas säkert dagen
då jag ä[F]r ett minne blott. [Dm]
Men e[G]n sak har jag ännu inte först[C]ått
och inte för att jag har lagt mig till med
några snobb fas[G]oner
Men 50 öre hit och 50 öre dit
det blir en jädra massa kr[C]oner!
Inte bekymrar sig vi oss om sånt,
vi luffare och cloch[G]arder
men 50 öre hit och 50 öre dit,
det blir en massa milj[C]arder!
I[F]ngen som ger oss den minsta kred[G]it
och det är li[C]ka bra.
Strimlade lån är häftiga
de märks inte i regi[G]stret.
Men en strimla hit och en strimla dit,
en dag tar det slut på kl[C]istret.
Kontokort, tja då kan man lika
gärna ha hål i fi[G]ckan.
Ett konto hit och ett konto dit
och 50 öre kostar bri[C]ckan!

Det sägs att svenska folket
har delats i två block
som så att säga ständigt ligger
med varandra uti krock.
Den ena halvan avgör
hur valserna skall gå,
den andra halvan säger som så
Inte för att vi har någon chans
mot multinationella truster,
men 50% och 50%,
det är en helvetes massa röster!
Måste vi blanda bark i brödet
och sova på gammal halm, eh?
50% och 50%, vad satan gör Olof Palme?
Det samma kan sägas om medborgare Fälldin
så vad jag menar är
Deta är en opolitisk sång
och ett helt opolitiskt möte.
Men 50% av Svenska folket
kan väl ändå inte va' helt bakom flötet?
Här skall det inte bli några bråk
och inga hårda duster
men 50% och 50% -
en helvetes massa röster!
Show more
sponsored links
sponsored links