sponsored links
Skyddsrums boogie

Cornelis Vreeswijk

Ackordanalys av Rikard Ljunggren (oden@acc.pp.se)



Ballad r?rande det f?rh?llandet att trots upprepade f?rs?kringar fr?n s?v?l 

regeringsh?ll, s?som och kommunalt h?ll, s?som och provenciell niv?, ?nd? 

torde f?religga en p?taglig brist p? skyddsrumsutrymmen inom konungarikets 

gr?nser.



     Em              Hm7

Jag bara undrar n?r det g?ller n?r p? allvar sirenen g?r

       C                 H7

Finns det d? skyddsrumsplatser, eller r?der det brist p? dem i ?r?

     Em             Hm7

M?ste man st? i skyddsrumsk? och bli nobbad? - Tack och adj?!

       C            H7

?r det bara jag som ?nnu saknar reservation

      Em         Hm7  C    H7

Eller ?r vi fler som sjunger s? h?r i sorgsen ton?



       Em               Hm7

Skall man ha p? sig aftondr?kten? Kastar de ut en stackars narr?

   C                  H7

Blire skit i skyddsrumsfl?kten f?r man har med sig sin gitarr?

     Em

Yeah-hey-hey



Kr?ver dom p? legitimation i porten, eller blir det biljettkontroll?

Jo, konstapeln jag har inget kort, men inte spelar v?l det n?n roll?

Men hans min ?r h?rd och stel, aldrig i livet ett tj?nstefel!

Portarna st?ngs, och d? b?rjar man inse ganska klart

D?den n?rmar sig utan pardon i otrolig fart.



Skall man ha p? sig aftondr?kten? Kastar de ut en stackars narr?

Blire skit i skyddsrumsfl?kten f?r man har med sig sin gitarr?

Oh, yeah!



Ja, d? g?r man v?l p? krogen, och d?r sitter min polare P?r

Tjenare, grabben! Jass?, det gick ?t skogen? Joru, grabben! Samma h?r!

Det skall vi fira med buller och b?ng, sekunderna g?r sin gilla g?ng

Medan jag sj?lv snabbt dricker upp kr?garens dyraste sprit

utan en tanke p? bakfylla eller kredit.



H?r har ingen p? sig aftondr?kten, h?r ?r ingen den andres narr.

H?r blir det inte skit i fl?kten f?r man har med sig sin gitarr

Yeah, yeah! Woha!



Den som ?r ensam om ett skyddsrum, m?ste v?l ha privata sk?l?

Vill han ensam ?verleva, utan v?nner som tar farv?l?

Kanske han under jorden h?r, oss som sjunger h?r ovanf?r

Vila vid denna k?lla, Hej, Samborombon!

Var skall man f? sig en tom skyddsrumsplats ifr?n?



Skall man ha p? sig aftondr?kten? Kastar de ut en stackars narr?

Blire skit i skyddsrumsfl?kten f?r man har med sig sin gitarr?
Show more
sponsored links
sponsored links