sponsored links
The dawn
tulad ng dati
tabbed by Radagast

Intro and Verse
e|----------------------------4-7-7-4--4-7-7-4--|
b|4-5--4-5-7-5--4-5--4-5-7-5--4-----4--4-----4--| x4
g|----------------------------4-----4--4-----4--|
d|----------------------------------------------|
a|----------------------------------------------|
e|----------------------------------------------|
	
(plucking sa "E", 2nd octave)
Wala na akong makita sa iyong mga mata 
Dati rati'y isang tingin mo lang alam ko na 
Bakit ngayon ika'y nababalot sa kulay ng hatinggabi 
Nagtatanong, nangangarap na ika'y magisnang muli 

Refrain:
	 E (022100@1) BKung (x2444x@1)may bagyo o kung tag-araw 
ASa (x02220@1)iyong damdamin 

Chorus:
E (022100@1)name="chord_x2444x@1">B	   D (xx0232@1)   ASana (x02220@1)ay makilala kang muli, tulad ng dati 
E (022100@1)name="chord_x2444x@1">B	   D (xx0232@1)   AHalika (x02220@1)at lumapit kang muli, tulad ng dati 

Verse 2:
(plucking sa "E", 2nd octave)
Wala na akong maramdaman sa iyong mga kamay 
Dati rati'y isang hawak ko lang, alam ko na 
Alam ko na 

Refrain:
	 E (022100@1) BKung (x2444x@1)may bagyo o kung tag-araw 
ASa (x02220@1)iyong damdamin 


Chorus:
E (022100@1)name="chord_x2444x@1">B	   D (xx0232@1)   ASana (x02220@1)ay makilala kang muli, tulad ng dati 
E (022100@1)name="chord_x2444x@1">B	   D (xx0232@1)   AHalika (x02220@1)at lumapit kang muli, tulad ng dati 

Adlib
e|------7-7-9-9-----|
b|---7-9-------9-7--| x3
g|6-8---------------|
d|------------------|
a|------------------|
e|------------------|

e|7-----9-7----|
b|-9-7-7---9-7-|
g|----9--------|
d|-------------|
a|-------------|
e|-------------|

Refrain

Chorus

End

Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
n/ - tremolo bar dip
n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
 - slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up

Show more
sponsored links
sponsored links