sponsored links
Cm B Cm B
kako si noćas lijepa zulejha
B F Gm
u tom svilenom bijelon kaftanu
Cm B Cm B
ogrnula nas noć od grijeha
B F Gm
dira u staru bolnu ranu
a ne zna da nisam onaj stari
što je sreću htio u vinu
ne zna da nisam ludi pjesnik
od svih bolesti haman bolesnik
Gm B Cm Gm
evo ti sve i suze i smijeh
Gm B F Gm
samo me ne zovi na grijeh
Gm B Cm Gm
evo ti sve za čim ja mrijem
Gm F Gm
samo me ne zovi na grijeh
noćas sam jusuf iz misira
vječni mornar božije ruke
noćas sam samac sred svemira
to je tako a ti reži ruke
evo ti sve i suze i smijeh
samo me ne zovi na grijeh
evo ti sve za čim ja mrijem
samo me ne zovi na grijeh
Show more
sponsored links
sponsored links