sponsored links
-----------------------------------------------------------------------------
Ayoko Sa Dilim - Francis M
-----------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Vern
Email:verndogg@hotmail.com

Easy song but no one tabbed it, so here you go!

Tuning: Standard

Ayoko sa dilim

Intro/Chorus
e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|2------------------------------| (3x)
A|2-------------------------5-7h-|
E|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|

e|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|2---------------9--8|
A|2---------------7--8|
E|0-0-0-0-0-0-0-0---0-6|

nagdidilim ang paningin,
ang paningin nagdidilim(2x)

nagdidilim ang paningin,
ang paningin umiitim

ayoko na dito,
ayoko sa dilim

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|2------------------------------| (4x)
A|2-------------------------5-7h-|
E|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|

walang kuryente,
mula sayis bente,
hanggang alas dose,
kase kase,

atras abante
ang bansa naten,
mabagal ang abante,
ang atras ay matulin,

pano uunlad kung tatamad tamad
edi uminom na lang ng bilog o lapad,

bukas walang ilaw at saka tubig
laging gumagalaw ay mga bibig

Verse
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|2-------------------|
A|2-----------------8|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6|

politika salita salita salita,
kulang sa kilos,
puro dada,

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|2------------------------------|
D|2-------------------------5-7h-| (2x)
A|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|
E|-------------------------------|

lahat ng makausap ko'y
isa ang sinasabi
gumawa ka ng kanta tungkol sa brown-out palagi

e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|2-------------------|
A|2-----------------8|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6|

e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|2------------------------------------| 
A|2-----------------8-----------------|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0|

mula sa marikina
hanggang sa paranaque
sa loob ng caloocan, mandaluyong at arranque

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|2------------------------------|
D|2-------------------------5-7h-| (2x)
A|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|
E|-------------------------------|

iisa ang sinasabi
sa brown-out palagi
#$%%%!@@@.. ang tagal nito pare.

e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|2------------------------------------| 
A|2-----------------8-----------------|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0|

nagdidilim ang paningin,
ang paningin nagdidilim(2x)

nagdidilim ang paningin,
ang paningin umiitim

ayoko na dito,
ayoko sa dilim

nagdidilim ang paningin,
ang paningin nagdidilim(2x)

nagdidilim ang paningin,
ang paningin umiitim

ayoko na dito,
ayoko sa dilim

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|2------------------------------| (7x)
A|2-------------------------5-7h-|
E|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|2------------------------------| 
A|2---------------------------8-|
E|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0-0-6-|

walang kuryente,
mula sayis bente,
hanggang alas dose,
kase kase,

atras abante
ang bansa naten,
mabagal ang abante,
ang atras ay matulin,

pano uunlad kung tatamad tamad
edi uminom n lang ng bilog o lapad,

bukas walang ilaw at saka tubig
laging gumagalaw ay mga bibig

e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|2-------------------| (7x)
A|2-----------------8|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6|

politika salita salita salita,
kulang sa kilos,
puro dada,

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|2------------------------------|
D|2-------------------------5-7h-| (2x)
A|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|
E|-------------------------------|

lahat ng makausap ko'y
isa ang sinasabi
gumawa ka ng kanta tungkol sa brown-out palagi

e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|2-------------------|
A|2-----------------8|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6|

e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|2------------------------------------| 
A|2-----------------8-----------------|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0|

mula sa marikina
hanggang sa paranaque
sa loob ng caloocan, mandaluyong at arranque

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|2------------------------------|
D|2-------------------------5-7h-| (2x)
A|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|
E|-------------------------------|

iisa ang sinasabi
sa brown-out palagi
#$%%%!@@@.. ang tagal nito pare.

e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|2------------------------------------| 
A|2-----------------8-----------------|
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0|

nagdidilim ang paningin,
ang paningin nagdidilim(2x)

nagdidilim ang paningin,
ang paningin umiitim

ayoko na dito,
ayoko sa dilim

nagdidilim ang paningin,
ang paningin nagdidilim(2x)

nagdidilim ang paningin,
ang paningin umiitim

ayoko na dito,
ayoko sa dilim

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|2------------------------------| (7x)
A|2-------------------------5-7h-|
E|0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-5-0-0------|

e|-------------------------------| 
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|2---------------9-------------| 
A|2---------------7--82--------|
E|0-0-0-0-0-0-0-0---0-6--------|

************************************

| /  slide up
|  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
| b  Bend
| pb Pre-bend
| br Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend

************************************

Show more
sponsored links
sponsored links