sponsored links
Title: Katarungan
Artist: Freddie Aguilar
Tabbed by: Carlo Guzman

INTRO: C--

C (x32010@1)                       GSa (320003@1)isang kulungang bakal ay may taong malungkot, umiiyak
    G (320003@1)                       CAng (x32010@1)tanong n'ya sa sarili ay kailan magigisnan ang liwanag
   C (x32010@1)                   FMalayo (133211@1)ang iniisip at nakakuyom yaring mga palad
  G (320003@1)                       C-D
Bakit daw s'ya nagdurusa sa kasalanang 'di n'ya ginawa

D (xx0232@1)                       AKahapon (x02220@1)lamang ay kapiling n'ya kanyang asawa at anak
   A (x02220@1)                        DNamumuhay (xx0232@1)nang tahimik sa isang munting tahanang may tuwa
    D (xx0232@1)                     GAng (320003@1)kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya
   A (x02220@1)                         D-E
S'ya daw ang may sala sa isang krimen na 'di naman n'ya ginawa

E (022100@1)                         BWala (x2444x@1)na bang katarungan ang isang nilalang na katulad n'ya
 B (x2444x@1)                         EIlan (022100@1)pang tulad n'ya ang magdurusa nang walang kasalanan
   E (022100@1)                          A'Di (x02220@1)ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap, mayaman
  B (x2444x@1)                    E-F
Bakit marami ang nagdurusang mga walang kasalanan

F (133211@1)                       CMga (x32010@1)ilang araw na lang haharapin na n'ya ang bitayan
 C (x32010@1)                        FPaano (133211@1)n'ya isisigaw na s'ya'y sadyang walang kasalanan
   F (133211@1)                          BbTanging (x1333x@1)ang Diyos lamang ang s'yang saksi at s'yang nakakaalam
     C (x32010@1)                           F-G
Diyos na rin ang s'yang bahalang maningil kung sino'ng may kasalanan

G (320003@1)                       DDumating (xx0232@1)na ang araw, haharapin na n'ya kanyang kamatayan
   D (xx0232@1)                      GSa (320003@1)isang upuang bakal na kay dami nang buhay na inutang
  G (320003@1)                       CO, (x32010@1)ang batas ng tao kung minsan ay 'di mo maintindihan
 D (xx0232@1)                         G---
Ilan pang tulad n'ya ang magdurusa nang walang kasalananRATE PLZ...
Show more
sponsored links
sponsored links