sponsored links
Tabbed by: Carlo Guzm?n

INTRO: C--

   C5                        G5
Sa isang kulungang bakal ay may taong malungkot, umiiyak
    G5                        C5
Ang tanong n'ya sa sarili ay kailan magigisnan ang liwanag
   C5                    F5
Malayo ang iniisip at nakakuyom yaring mga palad
  G5                        C5 - D5
Bakit daw s'ya nagdurusa sa kasalanang 'di n'ya ginawa


  D5                        A5
Kahapon lamang ay kapiling n'ya kanyang asawa at anak
   A5                         D5
Namumuhay nang tahimik sa isang munting tahanang may tuwa
    D5                      G5
Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya
   A5                          D5 - E5
S'ya daw ang may sala sa isang krimen na 'di naman n'ya ginawa


  E5                          B5
Wala na bang katarungan ang isang nilalang na katulad n'ya
 B5                          E5
Ilan pang tulad n'ya ang magdurusa nang walang kasalanan
   E5                           A5
'Di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap, mayaman
  B5                     E5 - F5
Bakit marami ang nagdurusang mga walang kasalanan


 F5                        C5
Mga ilang araw na lang haharapin na n'ya ang bitayan
 C5                         F5
Paano n'ya isisigaw na s'ya'y sadyang walang kasalanan
   F5                           Bb5
Tanging ang Diyos lamang ang s'yang saksi at s'yang nakakaalam
     C5                            F5 - G5
Diyos na rin ang s'yang bahalang maningil kung sino'ng may kasalanan


   G5                        D5
Dumating na ang araw, haharapin na n'ya kanyang kamatayan
   D5                       G5
Sa isang upuang bakal na kay dami nang buhay na inutang
  G5                        C5
O, ang batas ng tao kung minsan ay 'di mo maintindihan
 D5                          G---
Ilan pang tulad n'ya ang magdurusa nang walang kasalanan RATE PLZ...
Show more
sponsored links
sponsored links