• Song:

  Tookue

 • Artist:

  Fukuyama Masaharu

sponsored links
C5 / -//- / G5 / -//- / D5 / C5 / G5 / -//- / 
 
G5    /G5     /E5    /E5 
YUUYAKEO - OIKAKETE YUKU 
 /A5    /C5      /D5    /D5 D5 / 
RE ' SHANO - MADO-NO- NAKA - 
G5     /G5       /E5   /E5  
MACHI AKARI - YURERU KESHIKIO 
 /A5    /D5    /G5   / G5 
MITSUMERU -  BOKUGAIRU - 
 

  /C5      /D5 
DEAU YOROKOBI SORE-SA - E 
  /B5      /E5   
KIZUKA NAKATTA KOROO - 
 /A5     /C5      /D5   /D5 
IMAWA - MOO - OMOIDENI-SHITE - 
 

    /G5    /( D5 ) 
KAZENO YOONI - SUGIYUKU - 
 /E5        /C5    D5 D5  / 
TOKINO NAKADE MO - TOME - TSUZU - KE 
G5    /D5    /E5 
BOKUGA - EGAITA - AKOGARENI 
   /D5      /C5 
MAKETAKUWA NAI KARA - 
 

   /G5      /D5    /E5        /C5 
MOETSUKINA - I   OMOI - DAITE -     TOOKUE----- 
   /D5    D5   /C5    /C5   /G5   /G5   / 
MO-TTO      TOOKU  MADE -      - (HARM?NICA) 
 

G5     /G5       /E5    /E5    / 
GAMUSHYA-RANI -  UTAITSUZUKETA 
A5    /C5      /D5    / D5   D5   / 
MACHI-NO- "LAIBU - HAUSU" - 
G5    /G5         E5   /E5   / 
TIPPOKE - NA -  "SUPOTTO" ABITE 
A5    /D5        /G5   /G5 
KIZAMI -  TSU - KE - TAMIRAI - 
 

   /C5         /D5 
NAKAMATACHI TO KATA - RI ATTA 
  /B5      /E5 
YUMENO  "KAKE - RA"O - 
 /A5       /C5        /D5  /D5 
IMAWA - TADA -  HITORI ATSU - METE - 
 

    /G5    /( D5 ) 
KAZENO YOONI - SUGIYUKU - 
 /E5        /C5    D5 D5  / 
TOKINO NAKADE MO - TOME - TSUZU - KE 
G5    /D5    /E5 
BOKUGA - EGAITA - AKOGARENI 
   /D5      /C5 
MAKETAKUWA NAI KARA - 
 

    /G5    /D5     /E5      /C5 
KONO "RE-RU-NO-"  YUKUSA- KINIWA -  MADAMINU--- 
  /D5  D5   /C5   /       / 
KIMIGA    MATTE IRU -      - 
 
INSTRUMENTAL: (GUITAR) 
G5  / G5  / E5  / E5  / C5  / C5  / D5  / D5  / G5  / G5  / E5  / E5  / A5  / D5  D5  / G5  / G5  
 
  /C5        /D5 
DOKOETA DORITSU - KU NO - GA 
  /B5     /E5 
WAKARA  NAI - KEDO - 
  /A5 
BOKUWA KYOOMO - 
 /C5      /D5    /D5  
UTAITSUZU - KERU - 
 

    /G5    /( D5 ) 
KAZENO YOONI - SUGIYUKU - ... 
 /E5        /C5    D5 D5  / 
TOKINO NAKADE MO - TOME - TSUZU - KE 
G5    /D5    /E5 
BOKUGA - EGAITA - AKOGARENI 
   /D5      /C5 
MAKETAKUWA NAI KARA - 
 

   /G5      /D5    /E5        /C5 
MOETSUKINA - I   OMOI - DAITE -     TOOKUE----- 
   /D5    D5   /C5    /C5   / 
MO-TTO      TOOKU  MADE -      - 
 
INSTRUMENTAL FINAL: (HARM?NICA) 
  /  / E5  /  / 

  /  / G5   //
Show more
sponsored links
sponsored links