sponsored links
(G)Sawan (Bm)Beeton (C)jaye te (D)harwa
(G)Sawan (Bm)Beeton (C)jaye te (D)harwa
(Em)Man Me(C)ra Ghab(D)ra(G)ye
(Em)Man Me(C)ra Ghab(D)ra(G)ye

(G)Aiso Ga(Bm)ye Par(C)des Pi(D)ya tum
(G)Aiso Ga(Bm)ye Par(C)des Pi(D)ya tum
(Em)Chain ha(C)me nahi (D)aa(G)ye
(Em)Chain ha(C)me nahi (D)aa(G)ye

Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na
Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na
Mai (Em)laakh (C)Jatan kar (D)haaa(G)ri,
Mai (Em)laakh (C)Jatan kar (D)haaa(G)ri,
Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na

(G)Pyar tum(Bm)he kit(C)na kar(D)te hai
(G)Pyar tum(Bm)he kit(C)na kar(D)te hai
(Em)tum ye sa(C)maj nahi (D)paao(G)ge
(Em)tum ye sa(C)maj nahi (D)paao(G)ge

(G)Jab hum (Bm)na ho(C)te to eh (D)harwa
(G)Jab hum (Bm)na ho(C)te to eh (D)harwa
(Em)bolo (C)kya kab (D)aao(G)ge
(Em)bolo (C)kya kab (D)aao(G)ge

Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na
Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na
Mai (Em)laakh (C)Jatan kar (D)haaa(G)ri
Mai (Em)laakh (C)Jatan kar (D)haaa(G)ri
Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na

Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na
Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na
Mai (Em)laakh (C)Jatan kar (D)haaa(G)ri
Mai (Em)laakh (C)Jatan kar (D)haaa(G)ri
Mora (C)saiyan (D)mose bole (G)na
Show more
sponsored links
sponsored links