sponsored links
***************** Ja nisan stija mala *****************
GUSTAFI
Album: Zarad tebe
---------------------------------------------------------


E
Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
E
Ma malo je meni dosta bilo za u skodu poj
A
A noc je tepla bila, ona je pila, a ja san bija pjan
E
I ona me pitala ma da ca je ne poznan
E     A
I ca san moga reci da neznan
A           B
Kad je vidin saki dan, aaaaa

	E
Ref:	Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
	E
	Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj
	E
	Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
	E
	Ti si vajka moja, ja cu vajka biti toj

 [ solo ]

E
Ta druga mi je svega rekla, kako san njoj drag
E
Tentala me je zajno kako sami vrag
A
A ja nisan stija, pjan san bija, verujes, ca ne ?
E
A pokle sve je poslo kako vajk ca gre
A
Kojnala me je sad ja znan
A          B
Ja san ute namuran, aaaaa


	E
Ref:	Ja nisan stija mala ...

 [ solo ]

	E
Ref:	Ja nisan stija mala ...
Show more
sponsored links
sponsored links