sponsored links
F5        C5        D5   Bb5
O dajla dajla dajla, o dajla dajla da...

F5     C5         D5       Bb5   F5
U ovome lokalu u izgubljenom gradu, no?as je prava zabava.
Kucaju se ?a?e i sve u zdarvlje na?e, ko da je nova godina.
I kreni i kreni i adio problemi i dobro je tebi i meni meni meni
Ti crn, a ja plava,i to je, to je ta dobitna kombinacija.

F5         C5        D5   Bb5   F5
I ne?e pro?i pono?, a bi?e jasna stvar,
Otvori?e? mi du?u,sobu i mini bar.
Ljubav je tu blizu nama i 
miri?e skroz, isto kao ti
Show more
sponsored links
sponsored links