sponsored links
Capo: 1
Intro:

D5
----/----/----/----/ (isto?na melodija)
F5  C5  C5  F5
----/----/----/----/
D5  A5  A5  D5
----/----/----/----/

Bb5 C5    F5    Bb5    C5  F5 
Uzima? mi skoro sve, misli? samo na sebe.
G5                    A5
Gdje ?u sada? Grad je pust; rije?i teku naizust.
Bb5   C5      F5 Bb5   C5  F5
Da mi zbroji? rane sve, ?to naredale su se,
G5                  A5
trebale bi godine, jedan ?ivot najmanje.

D5      Bb5    G5   A5          D5
Zar da samo ?utim i da ne pla?em? Nisu suze od kristala. 
D5      Bb5     G5  A5           D5
Kada teku, da se svaka razbije, svaka ?to je za te pala.

F5  C5  C5  F5
----/----/----/----/
D5  A5  A5  D5
----/----/----/----/

Bb5   C5   F5    Bb5   C5      F5
Sve su rane, sve je bol... Koliko je vrijedilo?
G5                 A5
Zar je sutra su?eno da je drugom nu?eno?

D5      Bb5    G5   A5          D5
Zar da samo ?utim i da ne pla?em? Nisu suze od kristala. 
D5      Bb5     G5  A5           D5
Kada teku, da se svaka razbije, svaka ?to je za te pala.
Show more
sponsored links
sponsored links