sponsored links
D     A    D      B7   Em A D
Dobro do?o u moj stan, ne?e? tako brzo van,
G         A       D        Bm
a kad sre?a meni da svoj glas, ne?e zaspati ni jedno 
    A    D
od nas,od nas...
    A    D    B7   Em A D
Ponavljamo gradivo do kraja pa nanovo,
G       A     D       Bm   A
ubijamo se od u?enja ma nema kave nema predaha, aha

      D      B7      Em  
Ma tko mi zvoni, zvoni zvoni cijeli dan
           A         D A
mene nema ponavljam jer na sedmom nebu sam ,
    D     B7    Em  
I svega ima, ima ima al bi jo? i jo? i jo?,
         A  G        G
pa da sutra ne ka?em da je ?ivot bio lo?
 A          D
ooo, da je ?ivot bio lo?

[dalje s poluglasom vi?e]
Show more
sponsored links
sponsored links