sponsored links
D5     A5    D5      B5   E5 A5 D5
Dobro do?o u moj stan, ne?e? tako brzo van,
G5         A5       D5        B5
a kad sre?a meni da svoj glas, ne?e zaspati ni jedno 
    A5    D5
od nas,od nas...
    A5    D5    B5   E5 A5 D5
Ponavljamo gradivo do kraja pa nanovo,
G5       A5     D5       B5   A5
ubijamo se od u?enja ma nema kave nema predaha, aha

      D5      B5      E5  
Ma tko mi zvoni, zvoni zvoni cijeli dan
           A5         D5 A5
mene nema ponavljam jer na sedmom nebu sam ,
    D5     B5    E5  
I svega ima, ima ima al bi jo? i jo? i jo?,
         A5  G5        G5
pa da sutra ne ka?em da je ?ivot bio lo?
 A5          D5
ooo, da je ?ivot bio lo?

[dalje s poluglasom vi?e]
Show more
sponsored links
sponsored links