sponsored links
Em
na mome tijelu bilje?i se sve najlu?e no?i tvoje kraj mene. 
Kao prvo sve si moje, kao drugo isto to, ao tre?e ?u ponovit 
          B7
ako treba strostruko. 
?ivim jo? u uvjerenju 
da ?e? ostat kraj mene, 
ti zamotaj u salvetu srce 
           Em   B7
da po putu ne, ne ispadne. 

REF. 
C     D        G
Srest ?emo se kad budemo stari, 
onda kada ostanemo sami, 
Em      B7
kad nam bude te?ko i?' po cesti, 
morat ?emo jer se treba sresti, 
morat ?emo, morat ?emo jer se treba sresti. 

C      D      G
Srest ?emo se kad umre i nada, 
i bit ?emo mladi kao sada, 
Em     B7
kada svatko sa strane nastavi, 
i okrene se zadnji klju? u bravi, 
a to ?to se, ?to se stari, samo zanemari. 


Na mome tijelu k'o na staklu se sve ?ivo vidi, te?ko bri?e se. 
Kao prvo sve si moje, kao drugo isto to, kao tre?e ?u ponovit 
ako treba strostruko. 

?ivim jo? u uvjerenju da ?e? ostat kraj mene, 
ti zamotaj u salvetu srce da po putu ne, ne ispadne.

REF
Show more
sponsored links
sponsored links