• Song:

  Dahil Sa Yo

 • Artist:

  Juris Fernandez

sponsored links
Dahil Sa Y
A (x02220@1)  D (xx0232@1) E (022100@1)   A (x02220@1)    D (xx0232@1)  E (022100@1)                
Di ko inakalang darating ka sa buhay ko
Bm (x24432@1)    A (x02220@1)     D (xx0232@1)      E (022100@1)              
At magbibigay saya sa natutulog kong mundo
A (x02220@1)  D (xx0232@1) E (022100@1)    ADi (x02220@1)ko inakalang mabibigyan
  D (xx0232@1) E (022100@1) D (xx0232@1) A (x02220@1)
Mo ako ng inspirasyon
    D (xx0232@1)       EPara (022100@1)harapin ang bawat araw
Bm (x24432@1)       APanalagin (x02220@1)ko sa mga bituin 
Bm (x24432@1)      AWag (x02220@1)kang lalayo sa akin
Bm (x24432@1)        D (xx0232@1)    E (022100@1)
Harapin natin ang lungkot at saya
       BmDahil (x24432@1)sa yo
A (x02220@1)       ENatutong (022100@1)magbigkas ang labi ko
   BmDahil (x24432@1)sayo 
A (x02220@1)      E (022100@1) 
Sumasaya ang mga araw ko
   BmDahil (x24432@1)sayo
    A (x02220@1)  E (022100@1) 
May kaibigan ako na totoo
     BmDahil (x24432@1)sayo
E (022100@1)        ANatutong (x02220@1)magmahal ang puso ko
A (x02220@1)       D (xx0232@1)E (022100@1)  A (x02220@1)   D (xx0232@1) EMinsan (022100@1)may mga bagay na mahirap intidihin
Bm (x24432@1)   A (x02220@1)         EMay (022100@1)mga tanong na kailangan sagutin
Bm (x24432@1)            ELahat (022100@1)ng iyon di mo pinagkait sa akinBm (x24432@1)      APanalagin (x02220@1)ko sa mga bituin
Bm (x24432@1)    AWag (x02220@1)kang lalayo sa akin
Bm (x24432@1)        D (xx0232@1)   EHarapin (022100@1)natin ang lungkot at saya

A (x02220@1)            BmDarating (x24432@1)man ang araw na kailangan 
         EKong (022100@1)bumalik sa aking mundo
Bm (x24432@1)        DIsipin (xx0232@1)mong may kaibigan 
          EKang (022100@1)nagmamahal sa iyo

Show more
sponsored links
sponsored links