• Song:

  Sora Barse Umerai Ma

 • Artist:

  Kalyan Sherchan

sponsored links
This one is my favourite song with madal beating....
"Sora Barse Umerai Ma" by Kalyan Sherchan 

You can hear other songs by Kalyan Sherchan at:
 www.amazon.com/gp/product/B005CXZ8OS 

Tuning:EADGBE
G  :320033
Em  :022000
C  :032010
D  :x00232

Intro : G G Em Em C C D D
Verse : G  Em C  D
Chorus : G  Em C  D

[Verse]
G   Em
chautari ma bar pipal 
C   D
jhammai jhammai.....(jhammai jhammai)
 G   Em
timi sanga maya basyo 
 C   D 
thyammai thyammai......(thyammai thyammai)
 G   Em 
guras fulyo lekamathi 
 C   D 
baan ma baan ma......(baan ma baan ma)
 G   Em 
timi sanga maya basyo 
 C   D 
maan ma maan ma......(maan ma maan ma)

[Chorus]
 G   Em 
sora barse umerai ma
 C   D 
mai pani jhilke hundo ho
 G   Em 
aahile po bhudo vaye....
 C   D 
soooi soi soi

[Verse]
 G   Em 
kanchhi ko siudo ma 
 C   D 
sindur lagai......(sindur lagai)
 G   Em 
dhoko chha hai laijane 
 C   D 
doli chhadai......(doli chhadai)
 G   Em 
dui chulthi bateko keshma 
 C   D 
rato ribbon......(rato ribbon)
 G   Em 
samala hai yo mero 
 C   D 
aaklo jivan......(aaklo jivan)

[Chorus]
 G   Em 
sora barse jobanai ma
 C   D 
mai pani jhilke hundo ho
 G   Em 
aahile po bhudo vaye....
 C   D 
soooi soi soi

[Verse]
 G   Em 
maya nai maya chha timro 
 C   D 
wora para......(wora para)
 G   Em 
timro sath chhu mero 
 C   D 
vara para......(vara para) 
 G   Em 
chaubandhi choli ma timlai 
 C   D 
dhulai banai......(dhulai banai)
 G   Em 
samali rakhne chhu 
 C   D 
aafno banai......(aafno banai)

[Chorus]
 G   Em 
churi deula makhamali
 C   D 
dhaka sari khai bara
 G   Em 
mai ho saili rail ko drivera....
 C   D 
soi soi

[Verse]
 G   Em 
 timro sath ma fulne chhu ma 
 C   D 
sadhai vhari......(sadhai vhari)
 G   Em 
rahane chhau timi merai 
 C   D 
vara pari......(vara pari)
 G   Em 
baadal ko taal ma kanchhi 
 C   D 
nachheko dekhda......(nachheko dekhda)
 G   Em 
chautari ko chhiso batas le 
 C   D 
timilai chhuda......(timilai chhuda)
 

[Chorus]
 G   Em 
kanchhi ko tyo suun ko phoola
 C   D 
saachho ho ki jhhutho ho
 G   Em 
tehi phoola chudai lane dhoko
 C   D 
soooi soi soi

From: Lama Tsubz
Show more
sponsored links
sponsored links