sponsored links
    Am91. (x02413@1) Jak kvitek, kter? vadne, jak světlo lampy za dne,
                 E (022100@1) jak pousmani chladn? jsi zbytečna,
      E7 (020130@1) jak prach, jenz na stůl sedne, jak dalky nedohledn?,
                 Am9 (x02413@1) jak odmocnina z jedn? jsi zbytečna,
      C (x32010@1) jak such? větve lisky, jak rozfoukan? třisky,
      Am9 (x02413@1)          E (022100@1) jak zlut? poustni pisky jsi zbytečna,
       F (133211@1)            G (320003@1) jak v mracich světlo luny, jak pod hladinou duny,
      Am9 (x02413@1)         F (133211@1) jak roztřistěn? čluny jsi zbytečna,
      E (022100@1)      Am9 (x02413@1) jsi zbytečna, ma lasko.

2. Jak polaman? meče, jak zmrzl? kvitky kleče,
  jak ml?n, v němz neni mleče, jsi zbytečna,
  jak zaskřipěni kliče, jak bez nasady r?če,
  jak polovina miče jsi zbytečna,
  jak promarněna rada, jak stara kůze hada,
  jak cit, kdyz kvete zrada, jsi zbytečna,
  jak nevyhran? bitvy, jak star? kroje z Litvy,
  jak tup? ostři břitvy jsi zbytečna,
  jsi zbytečna, ma lasko.

3. Jak vzpominky, jez boli, jak svazek star?ch roli,
  jak stara děvka s holi jsi zbytečna,
  jak obehran? skladby, jak rozbouran? hradby,
  jak hlas, jenz křiči z klatby, jsi zbytečna,
  jak plachetnice v ledu, jak had, jenz nema jedu,
  jak spor, jenz marně vedu, jsi zbytečna,
  jak prsten, kter? tisni, jak strom, jenz kvete plisni,
  jak svět, jenz zhrdl pisni, jsi zbytečna,
  jsi zbytečna, ma lasko ...   

Show more
sponsored links
sponsored links