sponsored links
INTRO=   (Punteo en Guitarra)
  D# (x43121@3)    A# (x1333x@1)      G# (xx1114@1)     D#E--15--13-----------------------16-----13-15--| (x43121@3)B----------16-16--13-16-15---16----16---------|
G---------------------------------------------|
D---------------------------------------------|
A---------------------------------------------|
E---------------------------------------------|

   (Bajo) (este punteito se toca rapido)
 G# (xx1114@1)    A# (x1333x@1)  D#G--12-13-12-------------| (x43121@3)D----------13-----------|
A------------13---------|
E---------------13--11--|

       (Punteo en Guitarra)
  D# (x43121@3)  A# (x1333x@1)     G# (xx1114@1)   D# (x43121@3)A#E--3--1-------------------4----1-3-----------------| (x1333x@1)B-------4-4--1-4-3-----4-----4-------11>13--11-11--|
G--------------------------------------------------|
D--------------------------------------------------|
A--------------------------------------------------|
E--------------------------------------------------|

=Estrofas=
 D# (x43121@3)  Cm (x3101x@1)     A# (x1333x@1)  Fm (133111@1)  A# (x1333x@1)    Cm (x3101x@1) T?, LA MISMA SIEMPRE T?, AMISTAD TERNURA QUE S? YO,
 G# (xx1114@1)          D# (x43121@3)   Cm (x3101x@1)     Fm (133111@1) T?, MI SOMBRA HAS SIDO T?, LA HISTORIA DE UN AMOR...
       A# (x1333x@1) QUE NO FUE NADA...
 D# (x43121@3)  Cm (x3101x@1)    A# (x1333x@1)   Fm (133111@1)  A# (x1333x@1)     Cm (x3101x@1) T?, MI ETERNAMENTE T?, UN HOTEL, TU CUERPO Y UN ADI?S,
 G# (xx1114@1)        D# (x43121@3)  Cm (x3101x@1)    Fm (133111@1) T?, MI OCULTA AMIGA T?, UN GOLPE DE PASI?N,
     A# (x1333x@1)     Cm (x3101x@1) AMOR DE MAAADRUUUGADAAA...
Cm (x3101x@1)           Gm (355333@1)  Cm (x3101x@1)    G# (xx1114@1) NO EXISTE UN LAZO ENTRE T? Y YO, NADA DE AMORES,
A# (x1333x@1) NADA DE NADA...

=CORO=
 D# (x43121@3)       A# (x1333x@1)       Cm (x3101x@1) T?, LA MISMA DE AYER, LA INCONDICIONAL,
G# (xx1114@1)     A# (x1333x@1) LA QUE NO ESPERA NADA...
 D# (x43121@3)       A# (x1333x@1)         G# (xx1114@1) T?, LA MISMA DE AYER, LA QUE NO SUPE AMAR...
 Fm (133111@1)   A# (x1333x@1) NO S? POR QU?...

=Puente=
 G# (xx1114@1)   A# (x1333x@1)   D#E-------8--6-------------| (x43121@3)B-----9------9--8--6-----|
G---8----------------8---|
D------------------------|
A------------------------|
E------------------------|

=Estrofas=
 D# (x43121@3) Cm (x3101x@1)    A# (x1333x@1)  Fm (133111@1)  A# (x1333x@1)      Cm (x3101x@1) T?, INTENSAMENTE T?, SOLEDAD, CARI?O... YO QU? S?,
 G# (xx1114@1)        D# (x43121@3)  Cm (x3101x@1)    Fm (133111@1) T?, MIS HORAS BAJAS T?, TU CUERPO DE MUJER,
      A# (x1333x@1)       Cm (x3101x@1) UN PAR DE ROSAS BLAAANCAAAAAS...
Cm (x3101x@1)           Gm (355333@1)  Cm (x3101x@1)     G# (xx1114@1) NO EXISTE UN LAZO ENTRE T? Y YO, NO HUBO PROMESAS,
A# (x1333x@1)      C (x32010@1) NI JURAMENTOS, NADA DE NADA...

=CORO=
 F (133211@1)       C (x32010@1)        Dm (xx0231@1) T?, LA MISMA DE AYER, LA INCONDICIONAL,
A# (x1333x@1)     C (x32010@1) LA QUE NO ESPERA NADA...
 F (133211@1)       C (x32010@1)         A# (x1333x@1) T?, LA MISMA DE AYER, LA QUE NO SUPE AMAR...
 Gm (355333@1)   C (x32010@1) NO S? POR QU?... AMIGA...
 F (133211@1)       C (x32010@1)        Dm (xx0231@1) T?, LA MISMA DE AYER, LA INCONDICIONAL,
A# (x1333x@1)     C (x32010@1) LA QUE NO ESPERA NADA...
 F (133211@1)       C (x32010@1)         A# (x1333x@1)Gm (355333@1) C (x32010@1) T?, LA MISMA DE AYER, LA QUE NO SUPE AMAAAAAAAAAR...
 F (133211@1) T?UU...

Show more
sponsored links
sponsored links