sponsored links
By lugaaw@yahoo.com (for meemaws)


Intro: Am - G - F- (2x)
   Am- (x02210@1)G- (320003@1)F- (133211@1)C/EDm- (x3111x@5)C-Gsus-G


C (x32010@1)      Am (x02210@1)  Dm9 (xx0210@1)  Dm-E
Sa bawat pag ikot ng ating buhay
Dm (xx0231@1)    F-G    C (x32010@1)    C7May (x32310@1)oras kailangan na maghiwalay
Am (x02210@1)    G (320003@1)   F (133211@1)   C/E, Am (x02210@1)Puso'y lumaban man walang magagawa
D (xx0232@1)     Dm (xx0231@1)   F (133211@1)      GSaan (320003@1)ka ? kailan ka muling mahahagkan ?
C (x32010@1)       Am (x02210@1) Dm9 (xx0210@1)   Dm-E
Magkulang man sa atin itong sandali
Dm (xx0231@1)    F-G    C (x32010@1)   C7 (x32310@1)          
Alam ko na Tayo'y magkikitang muli
F (133211@1)      E (022100@1)    Am (x02210@1)   DHanngang (xx0232@1)may umaga pa na haharapin
F (133211@1)         GIkaw (320003@1)lang ang mamahalin


Intrumental: C - Am -Dm9-Dm,E  
       Dm- F, G- C- C7 (x32310@1)
Am (x02210@1)   G (320003@1)    F (133211@1)    C/E, AmPuso'y (x02210@1)Lumaban man walang magagawa
D (xx0232@1)    Dm (xx0231@1)    F (133211@1)     G-A 
Saan ka? Kailan ka muling mahahagkan ?
D (xx0232@1)        Bm (x24432@1)  Em9 (022032@1) EmMagkulang (022000@1)man sa atin itong sandali
Em (022000@1)     G-A    D (xx0232@1)   D7Alam (xx0212@1)ko na tayo'y magkikitang muli
G (320003@1)      F# (244322@1)    Bm (x24432@1)  E (022100@1)
Hanngang may umaga pa na haharapin
A (x02220@1)      A (x02220@1) D-Bm     Bb-A-Dpause
Ikaw lang ang mamahalin 
By lugaaw@yahoo.com (for meemaws)


Show more
sponsored links
sponsored links