sponsored links
Songwriter: Martin Stenmarck
Tabbed by: Jeppe

Verse 1
A (x02220@1)       E (022100@1)Regent ?r kallt, h?r utanf?r
A (x02220@1)         E (022100@1)Jag har m?tt b?ttre, ?n vad jag g?r
  F#m (244222@1)              E (022100@1)       
Men varje g?ng som jag ser dig g? f?rbi, gl?mmer jag

Verse 2
A (x02220@1)           E (022100@1)Du har n?gon som v?ntar, d?r uppe hos dig
A (x02220@1)           E (022100@1)Jag ser hur det r?r sig, du har n?gon annan ?n mig
  F#m (244222@1)             EMen (022100@1)varje g?ng som du visar dig s? k?nner jag att

Chorus
     A (x02220@1)      EJag (022100@1)vill dansa en sista g?ng
    A (x02220@1)       DSn?lla (xx0232@1)dansa till v?ran s?ng
     A (x02220@1)      E (022100@1) F#/F 
Jag vill dansa en sista g?ng
    F#m (244222@1)      D (xx0232@1)EVi (022100@1)ska dansa till v?ran s?ng

Verse 3
A (x02220@1)       E (022100@1)Somliga gl?mmer, det g?r inte jag
A (x02220@1)         E (022100@1)Jag lever och andas, av dig varje dag
    F#m (244222@1)               EJag (022100@1)har v?ntat allt f?r l?nge nu, du blir min idag

Chorus
       A (x02220@1)      EF?r (022100@1)jag vill dansa en sista g?ng
    A (x02220@1)       DSn?lla (xx0232@1)dansa till v?ran s?ng
     A (x02220@1)      E (022100@1) F#/F
Jag vill dansa en sista g?ng
    F#m (244222@1)      D (xx0232@1)E (022100@1) 
Vi ska dansa till v?ran s?ng

Stick
A (x02220@1)     E (022100@1) En sista g?ng 
      F#m (244222@1)       DJag (xx0232@1)ser dig dansa till v?ran s?ng 
     A (x02220@1) E (022100@1)     F#m (244222@1) DEn (xx0232@1)sista g?ng, till v?ran s?ng

Chorus
       A (x02220@1)      EF?r (022100@1)jag vill dansa en sista g?ng
    A (x02220@1)       DSn?lla (xx0232@1)dansa till v?ran s?ng
     A (x02220@1)      E (022100@1) F#/F
Jag vill dansa en sista g?ng
    F#m (244222@1)      D (xx0232@1)E (022100@1) A (x02220@1)
Vi ska dansa till v?ran s?ng
Show more
sponsored links
sponsored links