• Song:

  Sotta Na Chianta Te Chiapparu

 • Artist:

  Mino De Santis

sponsored links
Album: Muddhriche (2013)

G (320003@1) B7 (x21202@1) | C (x32010@1) D (xx0232@1)name="chord_320003@1">G  B7 (x21202@1) | C (x32010@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1)G (320003@1)          B7LUI: (x21202@1)Sotta 'na chianta te chiapparu
     C (x32010@1)        D (xx0232@1)  nascu sta storia d'amore
    G (320003@1)        B7 (x21202@1)  quanno se cchiara ncua-a-ti
    C (x32010@1)       D (xx0232@1)  la Pantalea cu lu Tore

erano 'nu giurno d'esta-a-te
   lu sole bbinchiava 'n capu
   s'ine cuglire le marangiane
   C (x32010@1)   D (xx0232@1)    G (320003@1)  lu Tore facia lu macu
  
    E (022100@1)       BLUI: (x2444x@1)Chicate, chicate Pantalea,
   C#m (x13321@4)        G# (xx1114@1)  ca t'aggiu ddare 'na cosa
   C (x32010@1)    D (xx0232@1)    G (320003@1) Em (022000@1)  teni stu fioru te chiapparu
    C (x32010@1)        D (xx0232@1)  D7 (xx0212@1)  bbia ulutu esse 'na rosa

G (320003@1)       B7LEI: (x21202@1)Tore nu' fare lu fe-ssa,
   C (x32010@1)         D (xx0232@1)  ca sta mme guarda la ge-nte
   e 'nciole picca cu vi-i-cia
   e 'nciole nenti cu sente

LUI: a misi e misi ca spettu
   ca sta te fazzu la fila
   ia ulutu te fermu 'n attimu,
   C (x32010@1)    D (xx0232@1)    G (320003@1)  ma nun te viciu mai sola

E (022100@1)       BLEI: (x2444x@1)lassame, lassame scire,
   C#m (x13321@4)       G# (xx1114@1)  cuglime 'ste marangiane
   C (x32010@1)    D (xx0232@1)    G (320003@1) Em (022000@1)  poi te la tau la rispo-o-sta
    C (x32010@1)        D (xx0232@1)  D7 (xx0212@1)  torna tra do' settimane

G (320003@1)       B7LUI: (x21202@1)do' settimane s longhe
   C (x32010@1)         D (xx0232@1)  e ieu nun pozzu spettare
   ciole gnu cuntu cu sireta
   'nde dicu ieu d parole

LEI: sirema nun vole ssente,
   mauma nun pote cuntare,
   sentime mie: rassegnate
     C (x32010@1)    D (xx0232@1)   G (320003@1)  e llassame, llassame stare

E (022100@1)           BLUI: (x2444x@1)Ieu non te lassu chi?' in pace
   C#m (x13321@4)       G# (xx1114@1)  ieu nun te mollo mai mai,
   C (x32010@1)    D (xx0232@1)    G (320003@1) Em (022000@1)  ci nun lo sentu te vucca tua
   C (x32010@1)        D (xx0232@1)  D7 (xx0212@1)  ca dici ca nun me oi

(assolo di fisarmonica)
G (320003@1) B7 (x21202@1) | C (x32010@1) D (xx0232@1)name="chord_320003@1">G  B7 (x21202@1) | C (x32010@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1)G (320003@1)       B7LUI: (x21202@1)la Pantalea rrusecao:
LEI:            eh,
   C (x32010@1)        D (xx0232@1)  nun pozzo dire sta cosa
   quistu 'nu fioru te chiapparu
   ma sia che m'e datu na rosa

passa stasera de casa mea
   passa e famme nu segna-le
   sirema nun vole sente, ma
   C (x32010@1)  D (xx0232@1)   G (320003@1)  vidimu ci se p fare

E (022100@1)        BLUI: (x2444x@1)cu cogli le marangiane
   C#m (x13321@4)      G# (xx1114@1)  l'ore nun passane mai
   C (x32010@1)    D (xx0232@1)   G (320003@1) Em (022000@1)  ma per lu Tore ddu giu-u-rno
    C (x32010@1)        D (xx0232@1)  D7 (xx0212@1)  gh' diventatu gi crai

G (320003@1)         B7INSIEME: (x21202@1)ci sape comu spiccia-ta,
     C (x32010@1)          D (xx0232@1)    com' ch' sciuta a finire
     ognuno disse la so-o-a
     nc' ci li vitte partire

sotta na chianta te chiapparu
     nasc?' 'sta storia d'amore
     m'add so sciut ddi tempi ormai,
(slow down)C    D (xx0232@1)    C (x32010@1)    ela (022000@1)Pantalea cu llu Tore

G (320003@1) B7 (x21202@1) | C (x32010@1) D (xx0232@1)         x2
G (320003@1) B7 (x21202@1) | C (x32010@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1) 
                                
            
            
            
                          Learn to play "Mino De Santis" with online video lessons

            
                          
                UG plus: remove banner
                                  
                  
                  
                              
                        

          

        
        
        
          
            comments
          
                      
              We did not receive enough feedback on this tab! Please rate:
            
                    
            print report bad tab
          
                      
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                          
                  
        
                  
        
          
             
  
    
    
      
      
        I want to post
      
      
         comment
      
      
        or
      
      
         correction
      
      
        [tab]
      
    
    
       
      guest
        
      
        
          
            
            
              
                              
                  You may want to rate the tab now too:
                  
                    
                      
                      
                        select rating
                      
                    
                    
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                          
                  
                
                          
          
        
        
          
                        Please do not post tabs as comments. Select "correction" instead!
            
          
        
      
    
    
    
    
    
  
          
        

      
    
      

    


  
    var current_rating    = 0;
    var current_rating_count = 0;
    var tabid        = 1421038;
    var ug_serv       = ".ultimate-guitar.com";
    var tabs_user_id     = 2703451;
    var transpose_to     = 0;
    var has_ad_free     = '0';

          var instr = 'guitar';
      var applicature     = {"G":[{"l":[],"x":7,"n":[55,47,43,38,35,31],"t":[3,0,0,0,2,3],"g":[3,0,0,0,1,2],"f":0}],"B7":[{"l":[],"x":11,"n":[54,47,45,39,35,-1],"t":[2,0,2,1,2,-1],"g":[4,0,3,1,2,0],"f":0}],"C":[{"l":[],"x":0,"n":[52,48,43,40,36,-1],"t":[0,1,0,2,3,-1],"g":[0,1,0,2,3,0],"f":0}],"D":[{"l":[],"x":2,"n":[54,50,45,38,-1,-1],"t":[2,3,2,0,-1,-1],"g":[2,3,1,0,0,0],"f":0}],"E":[{"l":[],"x":4,"n":[52,47,44,40,35,28],"t":[0,0,1,2,2,0],"g":[0,0,1,3,2,0],"f":0}],"B":[{"l":[],"x":11,"n":[54,47,47,39,35,-1],"t":[2,0,4,1,2,-1],"g":[3,0,4,1,2,0],"f":0}],"C#m":[{"l":[],"x":1,"n":[52,49,44,40,37,-1],"t":[0,2,1,2,4,-1],"g":[0,3,1,2,4,0],"f":0}],"G#":[{"l":[{"f":1,"b":1,"e":3,"r":1}],"x":8,"n":[56,48,44,39,36,32],"t":[4,1,1,1,3,4],"g":[4,0,0,0,2,3],"f":1}],"Em":[{"l":[],"x":4,"n":[52,47,43,40,35,28],"t":[0,0,0,2,2,0],"g":[0,0,0,2,1,0],"f":0}],"D7":[{"l":[],"x":2,"n":[54,48,45,38,-1,-1],"t":[2,1,2,0,-1,-1],"g":[3,1,2,0,0,0],"f":0}]};
      var acc_tuning      = "E A (x02220@1)name="chord_xx0232@1">D G (320003@1)name="chord_x2444x@1">B E";
      var appl_api_version   = 3;
    
          var ga_preffix = 'Text tabs ';
      $('.etp_banner .close_etp').click(function(){
        $(this).parents('.etp_banner').css('height', 0).removeClass('open');
        return false;
      });

      $('.etp_banner .buybtn').click(function(){
        $('.etp_banner').css('height', 0).removeClass('open');
      });

          
      

    
  

      
        


	
	 
		 
			 © 2013 Ultimate-Guitar.com or its affiliates. All rights reserved    
			 About |
			 Help |
			 Site Map |
			 Link To Us |
			 TOS |
			 Privacy Policy |
			 Advertise |
			 Contact
		 
	 
	

var artist_id = 41538;
var name_art = 'mino de santis';

var main_server_name = 'ultimate-guitar.com';
var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9160560-1']);
 _gaq.push(['_setDomainName', '.ultimate-guitar.com']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
  document.write(unescape("%3Cscript src='" + (document.location.protocol == "https:" ?
"https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js' %3E%3C/script%3E"));


 COMSCORE.beacon({
  c1:2,
  c2:6745264,
  c3:"",
  c4:document.location,
  c5:"",
  c6:"",
  c15:""
 });


 

(function (d, w, c) {
  (w[c] = w[c] || []).push(function() {
    try {
      w.yaCounter18746557 = new Ya.Metrika({id:18746557,
          webvisor:true,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true});
    } catch(e) { }
  });

var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
    s = d.createElement("script"),
    f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
  s.type = "text/javascript";
  s.async = true;
  s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

if (w.opera == "[object Opera]") {
    d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
  } else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");.

$(document).ready(function(){abd_event()});function abd_event(){0==$(".yahooAd").height()?_gaq.push(["_trackEvent","AdBlock","AdBlock detection test","With AdBlock"]):_gaq.push(["_trackEvent","AdBlock","AdBlock detection test","Without AdBlock"])};


      
 
Show more
sponsored links
sponsored links