• Song:

  Alain Moloto - Mimonisa Masiya

 • Artist:

  Misc Unsigned Bands

sponsored links
MIMONISA MASIYA
Band: GAEL (Group Adorons L'EterneL)
Artist: Alain Moloto
Album: Une Heure Avec JESUS Vol.3

Tabbed by: Zenas Tshitundu

Intro: D  B  A G B A   

Verse 1
D         A    B   G     A	      B C# 
Mokonzi ya milimo mya bato, Napesi Yo motema, Zala bolingo na ngai 
D   		      A	             B       G	    	 A
Lelo ngai napusani, Liboso ya kiti ya Bonzambe na Yo Nkolo Yesu, Mimonisa na nga
D   		      A	             B       G	     A 
Nalingi namona Yo, Nkolo ngai nayokelaka mposa na motema na nga, Mimonisa 
  C#  D  A  C#
Masiya Nkolo


Verse 2
D       A    B   G     A	    B   C# 		
Omemaka esengo na baye bapesi Yo mitema, Mobateli na nguya 
D   		        A	            B     G	     A
Yo nde mayi malobiko , Oyo esilisaka bato mposa ya mokili oyo, Liziba ya lobiko
D   		      A	             B     G	    A 
Kati na maye manso, Mapesameli nde bato naponi yo Nkolo Yesu, Mimonisa 
  C#  D
masiya Nkolo
 
Interlude: A B D  C#  B  A
	      D E G  F#  E  D

Verse 3
G    	        D  	 E	    C# G        D	    
Nga nazui elonga epayi na yo moninga na nga, Yamba libonza na nga
G           D   E   C# E D
Etondi ngai na motema ndima masanjoli, Yesu
G    	        D  	  E	  C# G        D
Ya ngai nionso ya motuya eza na Yo Nkolo, Osimbi bomoyi bua nga
G           	 D     E    C# E D
Na bolingo bua Yo Yomoni nga na nse ya ngolu,  Yesu
Show more
sponsored links
sponsored links