• Song:

  Hoi Nguoi Tinh

 • Artist:

  Ngoc Lan

sponsored links
F#m               C#
Trời vẫn cứ mưa m?i cho l?ng em r? rời
A                   B  
Chờ anh trong đ?m nay mi em đẫm lệ rơi 
         D
Người y?u hỡi x?t xa n?o 
     C#m           F#m
chất ngất trong t?m hồn bấy l?u
Bm                        C# 
Đến đ?m nay đ?nh kh?c ri?ng m?nh th?i. 


F#m                   C#
Ng?y đ?i ta gần nhau em n?o đ?u ước g? 
A                   B
Chỉ mong anh gần em cho em hết t?nh si 
        D       
Rồi năm th?ng cuốn x? m?nh 
     C#m          F#m
đắm đuối trong ?n t?nh tr?i ngang
 Bm                C#         
?i ?n c?n nồng ấm đ? vội tan. 

F#m             Bm
Hỡi người t?nh những l?c anh vui c?ng ai 
       E                A   B C#
Anh c? biết một m?nh em đắng cay 
F#m            Bm
Sống lạc lo?i đếm bước c? đơn buồn t?nh 
        D                 C#
Rồi đ?m xuống chỉ thấy ri?ng m?nh anh. 
F#m           Bm
Hỡi người t?nh vẫn biết anh kh?ng hề y?u 
       E                A  B C#
Sao em vẫn đợi chờ trong hắt hiu 
F#m            Bm           
Nếu một ng?y buốt gi? anh kh?ng c?n ai
       D             C# 
Th? h?y nhớ sẽ c? em ngồi đ?y
          F#m 
Vẫn mong chờ.
Show more
sponsored links
sponsored links