• Song:

  Tinh Cha

 • Artist:

  Ngoc Son

sponsored links
        Am (x02210@1)   E7 (020130@1)   Am (x02210@1)T?nh Cha ấm ap như vầng Thai Dương 
          E7 (020130@1)        Dm (xx0231@1)Ngọt ng?o như d?ng nước tr?i đầu nguồn 
     E7 (020130@1)      Am (x02210@1)một đời v? con gian lao 
     A7 (x02020@1)       Dm (xx0231@1)?n t?nh đậm s?u bao nhi?u 
     F (133211@1)      E7 (020130@1)Cha hỡi Cha gi? dấu y?u 
 
 
 [same as above]                  
V? con nhớ m?i những ng?y thang qua 
                  
Kỷ niệm năm n?o kh0 phai trong l?ng 
                           
một m?nh b?n mai lều tranh, tần tảo h?m sớm th?n gầy 
              
Nu?i con đến ng?y lớn kh?n 
 
     E7 (020130@1)      Am (x02210@1)    Dm (xx0231@1)      Am (x02210@1)C?n nhớ những ng?y ấy, những đ?m trường gia lạnh 
    Dm (xx0231@1)    A7 (x02020@1)         Dm (xx0231@1)V? Cha nằm ?m con sưởi ấm những canh d?i 
         Am (x02210@1)      F (133211@1)        Dm (xx0231@1)Nhc nhẹ h?n con v? Cha khẽ n0i: N?y con y?u ơị.. 
       E7 (020130@1)    E7 (020130@1)             Am (x02210@1)Con h?y nhớ. . h?y nhớ. .. lời Cha sống cho n?n người 
        E7 (020130@1)       Am (x02210@1)v? con h?y chớ bao giờ dối gian 
          A7 (x02020@1)        Dm (xx0231@1)Nghco th? cho sạch rach sao cho thơm! 
      E7 (020130@1)      Am (x02210@1)Những lời của cha năm xưa 
      A7 (x02020@1)       Dm (xx0231@1)Con nguyện ghi s?u trong tim 
     E7 (020130@1)       Am (x02210@1)Cha hỡi Cha gi? dấu y?ụ. 
Show more
sponsored links
sponsored links