• Song:

    Lang Quen Chieu Thu

  • Artist:

    Nguyen Phi Hung

sponsored links
[C]Một m?a thu đ? qua rồi, 
[G]Em đ?u hay biết thu [Am] t?n.
M? l?ng c?n đắm [G] say vui với ai. 
[F]C? những l?c anh ước mơ, 
[C]Mơ đ?i ch?ng ta kh?ng rời. 
[Dm]Trong cơn say em vội v?ng [G7] đ? l?ng qu?n. 

[C]V? rồi em quay đi, 
[G]Qu?n đi c?u n?i h?m n?o. 
[Am]Nh?n cuộc t?nh ngẩn [G] ngơ như l? rơi. 
[F]Nếu l?c trước em n?i ra, 
[C]Anh kh?ng x?t xa đ?m về.
[Dm]Anh mong tia nắng ấm v? l?ng qu?n chiều [G7] thu. 

Người ra đi m?i[C] m?i, 
Bỏ lại anh với [G] trời. 
M?a thu xưa đ? [Am] cuốn 
L? r?u phong tr?n lối [C] về. 
Tiếng mưa rơi lạnh l?ng, 
X?a tan đi cuộc [Em] t?nh. 
Chiều ho?ng h?n thu t?m, 
Kh?i sương chiều mơ b?ng [G7] ai. 

Ngồi trong đ?m khuya vắng, 
Giọt sương vương mắt buồn. 
Vầng trăng xưa in b?ng, 
Nỗi c? đơn tr?n ph?m đ?n.
Biết em xa thật rồi, 
Đ? ph?i pha trong đời. 
M?u hoa xưa ủ rũ, 
Tr?n con đường em bước đi.
Show more
sponsored links
sponsored links