• Song:

    Dzyunn Im Yergn E Yergum

  • Artist:

    Rouben Hakhverdyan

sponsored links
Ձյունը ԻՄ երգն է երգում

G D C G x 2

G............................D...............C............G
Ձյունը երկար սպասեց գիշերվա խորհրդին,
.................................D..................C...........G
Մինչև լույսերը հանգան, ու ձայները լռեցին,
..............H7...................Em..............D............G
Ու հանկարծ գիշերվա մեջ ինչ-որ բան զրգնգաց,
.............................D................C...............G
Խենթի պես պարելով փաթիլներն իջան ցած:

G D C G x 2

կրկներգ
G....................................
Ձյունը գալիս է դանդաղ,
G7...............................C
Ձյունը իմ երգն է երգում,
Am..........................D
Ձյունը իջնում է թեթև,
Am........................................H7
Ձյունն իմ հեքիաթն է պատմում: 

(1)
E.............................Am
Արծաթե թիթեռնիկներ
....................D.......................G
Պոկված կապույտ հեքիաթներից
E...............................Am
Թևածելով իջան ներքև,
................D...................G
Երգով լցրին քաղաքը ծեր,
...............H7................Em........D.....................................G
Ու երազկոտ կտուրներին բերին ճերմակ հանդարտություն,
...................................D..........C.....................................G
Ու երազկոտ կտուրներին բերին ճերմակ հանդարտություն: 

G D C G x 2

Ձյունը գալիս է դանդաղ,
Ձյունը իմ երգն ե երգում,
Ձյունը իջնում է թեթև,
Ձյունն իմ հեքիաթն է պատմում: 

(1)
Ոսկեծամ գեղեցկուհի, առանց քեզ ես չեմ ապրի,
Առանց քեզ ձյունը ճերմակ, ա՜խ, շուտով կդադարի,
Հայտնվիր գիշերվա իրական հեքիաթում,
Որ մինչև լուսաբաց մեզ իր գիրկն է առնում: 

(ինչպես կրկներգը)
Ձյուն, սպիտակ ձյուն, մեղքերիս մեր թողություն,
Սպիտակ ձյուն, իմ ճերմակ քնքշություն,
Սպիտակ ձյուն, իմ ճերմակ մանկություն:

Արծաթե թիթեռնիկներ
Պոկված կապույտ հեքիաթներից
Թևածելով իջան ներքև,
Երգով լցրին քաղաքը ծեր,
Ու երազկոտ կտուրներին բերին ճերմակ հանդարտություն,
Ու երազկոտ կտուրներին բերին ճերմակ հանդարտություն:

G D C G x 2
Show more
sponsored links
sponsored links