• Song:

  Ete Imanayir

 • Artist:

  Rouben Hakhverdyan

sponsored links
Եթե իմանայիր

Am      Dm G         C
Եթե իմանայիր` որքան եմ լաց եղել ես,

Am      Dm E           Am
Քո գնալուց հետո որքան եմ քեզ փնտրել,

       Dm G          C
Եթե հավաքեին իմ բոլոր արցունքները

Am        Dm E          Am
Ու սարքերին մի լիճ, ուր լողային աստղերը:


Եթե այնտեղ գային բոլոր սիրահարները,
Ու նրանց պատմեին սիրո մասին աստղերը,
Նրանք կիմանային, որ սերը մի գիշեր է,
Երբ կորչում են աստղերը, կորչում է նաև սերը:
Show more
sponsored links
sponsored links