sponsored links
Runrig - A Dh'Innse Na Firinn (To tell yoy the Truth)

Intro: A, A, A, D x4 
    A, A, D, A (x02220@1)D (xx0232@1)      AAn (x02220@1)cuala tu an naidheachd
  E (022100@1)     AA (x02220@1)chuala mi an de
      D (xx0232@1)       ATha (x02220@1)an saoghal ga chraobh-sgaoileadh
  D (xx0232@1)        ECo (022100@1)shaoileadh a leithid

A, A, A, D x2

AA (x02220@1)dh' innse na firinn

Cha creidinn sa na briathran
 F#m
A dh' innse na firinn

Cha creidinn sa na briathran
 AA (x02220@1)dh' innse na firinn

O, na briathran hu bho ho o

A, A, A, D  (Repeated)

AA (x02220@1)dh' innse na firinn

Cha creidinn sa na briathran
 F#m
A dh' innse na firinn

Cha creidinn sa na briathran
 AA (x02220@1)dh' innse na firinn

O, na briathran hu bho ho o

A, A, A, D  (Repeated)
A, A, D, AOUTRO:

Am, G, C, F, G  Repeated

Enjoy!Translation
Did you hear the news
That I heard yesterday
The whole world is broadcasting it
Who would have thought!

To tell you the truth
I could not believe the words

To tell you the truth
O the words
hu bho ho o
Show more
sponsored links
sponsored links