• Song:

  Kakashi

 • Artist:

  Sada Masashi

sponsored links
F5          G5 
Genkide iruka machiniwa naretaka 
       C5     F5 
Tomodachi dekitaka samishikanaika 
   G5        C5      F5 
Okanewa aruka kondo itsu kaeru 
 

    F5       C5       Bb5      F5 
Shiroato kara mioroseba aoku hosoi kawa 
   G5             A5    Bb5       F5 
Hashino tamotoni tsukurizakayano renga entotsu 
        F5         C5 
Kono machiwo watagashini 
      Bb5     F5   G5 
Somenuita yukiga kiereba 
        A5        Bb5         F5 
Omaega kokowo detekara hajimeteno haru 
 

   D5            A5 
Tegamiga murinara denwa demo ii 
    Bb5      C5         F5 
Kanetanomu no hitokoto demo ii 
   D5           A5 
Omaeno egaowo machi wabiru 
   Bb5      C5      D5 C5 
Ofukuroni kikasete yatte kure 
 

    F5          G5 
Genkide iruka machiniwa naretaka 
       C5     F5 
Tomodachi dekitaka samishikanaika 
   G5        C5      F5 
Okanewa aruka kondo itsu kaeru 
 

     F5         C5      Bb5         F5 
Yamano fumoto kemuri haite resshaga hashiru 
    G5      A5         Bb5       F5 
Kogarashiga zookibayashiwo koroge ochite kuru 
   F5       C5          Bb5    F5 
Gin irono moufu tsukera tamboni potsuri 
   G5          A5 
Okizararete yukiwo kabutta 
     Bb5    F5 
Kakashiga hitori 
 

  D5            A5 
Omaemo tokaino yukigeshikino nakade 
    Bb5     C5        F5 
Choudo ano kakashino youni 
     D5            A5 
Samishii omoi shitewa inaika 
    Bb5     C5       D5  C5 
Karadawo kowashitewa inaika 
 

    F5          G5 
Genkide iruka machiniwa naretaka 
       C5     F5 
Tomodachi dekitaka samishikanaika 
   G5        C5      F5 
Okanewa aruka kondo itsu kaeru 
 

   D5            A5 
Tegamiga murinara denwa demo ii 
    Bb5      C5         F5 
Kanetanomu no hitokoto demo ii 
   D5           A5 
Omaeno egaowo machi wabiru 
   Bb5      C5      D5 C5 
Ofukuroni kikasete yatte kure 
 

     F5          G5 
Samishika naika okanewa aruka 
    C5     F5 
Kondo itsu kaeru
Show more
sponsored links
sponsored links