sponsored links
Carlebach - Beshem Hashem


Em------D-------Am--------Em
B'shaim Hashem elokay yisrael

Em--------D--------Am------Em
M'yimini Michael um'smoli gavriel

Em--------G-------D---------Em
Umilfanai uriel um'achorai refael

Em-----------G-----------D--------Em
V'al roshi, v'al roshi, sh'chinas kel.
Show more
sponsored links
sponsored links