• Song:

  Asbjrn Per Moen

 • Artist:

  Too Far Gone

---VERS 1:------------------------------------------------------------------
G (320003@1)   C (x32010@1)           D (xx0232@1)    GFor (320003@1)et forf?rdele st?ggv?r sa'n Asbj?rn Per Moen.
    Em (022000@1)    C (x32010@1)     DHain (xx0232@1)va blaut inn?t hua og hadd tr?dd over sko'n.
    G (320003@1)    C (x32010@1)      D (xx0232@1)  G"Du (320003@1)f?r kom inn ? varm d?" sa ho Sigrid Nyfiken,
   Em (022000@1)   C (x32010@1)     D (xx0232@1)     Gog (320003@1)s? m? du fort?l m? ka du gjor forrje weekend.

G- (320003@1)C- (x32010@1)D- (xx0232@1)G (320003@1)name="chord_320003@1">G - C- (x32010@1)D- (xx0232@1)G (320003@1)---VERS 2:------------------------------------------------------------------
Hain Asbj?rn Per Moen skj?nt godt korr ho ment.
Men irritert vart'n for de va da itj pent
at ho blanda s? borti k?m hain hadd bes?k t?.
S? hain svart ho at "det Sigri tr?ng du itj ? v?tt?".

---REFRENG:-----------------------------------------------------------------
  C (x32010@1)   D (xx0232@1)   GEi (320003@1)fager ? frodig brun?tte
   C (x32010@1)    D (xx0232@1)     Gva (320003@1)p? bes?k ?t'n Asbj?rn Per Moen.
  C (x32010@1)   D (xx0232@1)   GEi (320003@1)fager ? frodig brun?tte
   C (x32010@1)    D (xx0232@1)     Gva (320003@1)p? bes?k ?t'n Asbj?rn Per Moen.

---VERS 3:------------------------------------------------------------------
Ho Sigrid Nyfiken ha spekkulert p?
koffer bes?ke hass itj klart ? forst?
et enaste sp?rsm?l ho stilt forrige fredag.
P? samvirkelage hass Arnt underslag.

---VERS 4:------------------------------------------------------------------
Nei ho d?rra ho va b?de tongn?m ? sen,
sa ho Sigrid mens ho pr?vd ? gj?rra s? pen.
"Ho e utl?nding Sigri" svart'n Asbj?rn Per da.
"Og du tr?ng itj ? pr?v d?, de e ho ? vil ha".

---REFRENG:-----------------------------------------------------------------
Ei fager ? frodig brun?tte
va p? bes?k ?t'n Asbj?rn Per Moen.
Ei fager ? frodig brun?tte
va p? bes?k ?t'n Asbj?rn Per Moen.

---VERS 5:------------------------------------------------------------------
      D (xx0232@1)    C (x32010@1)    GS? (320003@1)vart det br?ll?p ? f?st nerri bygda.
  D (xx0232@1)   C (x32010@1)     GDet (320003@1)?rna s? for d?m ?tte kvart.
   D(stop) (xx0232@1)        GHain (320003@1)Asbj?rn Per fikk si lolita,
    A (x02220@1)    C (x32010@1)      G-C-D
mens ho Sigrid ho kl?dd s? i svart

---REFRENG:-----------------------------------------------------------------
Ei fager ? frodig brun?tte
vart gift me'n Asbj?rn Per Moen.
Ei fager ? frodig brun?tte
vart gift me'n Asbj?rn Per Moen.

Ja ho vart gift me'n Asbj?rn Per Moen,
for ho vart gift me'n Asbj?rn Per Moen.

---OUTRO:-------------------------------------------------------------------
G- (320003@1)C- (x32010@1)D- (xx0232@1)G (320003@1)Em - C - D - G (Fader ut)

Show more