Chord/Guitar Tab for Up Dharma Down's "Indak". [Just Did it by Ear]
email: halfbloodlineprince@yahoo.com
facebook: www.facebook.com/themorticiansson
also check my cover of this song on youtube.com
please rate and comment! thanks!

[Just Mute Dead "x" Strings]
Intro:
e-xxxxxx-x-xxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxx|
B-xxxxxx-x-xxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxx|
G-xxxxxx-x-xxxxxx-777777-6-777777|      2X
D-555555-4-555555-777777-6-777777|
A-555555-4-555555-555555-4-555555|
E-555555-4-555555-000000-0-000000|

For the Verse: Just do the Intro in a different Strumming. [Down Strumming]
TIP: Just listen to the song and figure it out how to strum.

e-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-x|
B-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-x|
G-xxxx-x-xxxx-7777-6-7777-xxxx-x-xxxx-7777-6-7|
D-5555-4-5555-7777-6-7777-5555-4-5555-7777-6-7|
A-5555-4-5555-5555-4-5555-5555-4-5555-5555-4-5|
E-5555-4-5555-0000-0-0000-5555-4-5555-0000-0-0|

Tatakbo at gagalaw
Mag-iisip kung dapat bang bumitaw
Kulang na lang, atakihin
Ang pag-hinga'y nabibitin

e-xxxx-x-xxxx-xx-xx-xx-xx-xxx-x-x|
B-xxxx-x-xxxx-xx-xx-xx-xx-xxx-x-x|
G-xxxx-x-xxxx-77-66-44-22-xxx-x-x|
D-5555-4-5555-77-66-44-22-555-7-8|
A-5555-4-5555-55-44-22-00-555-7-8|
E-5555-4-5555-00-00-00-00-555-7-8|

Ang dahilang alam mo na
Kahit ano pang sabihin nila
Tayong dalawa lamang ang makakaalam
Ngunit ako ngayo'y naguguluhan

e-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx|
B-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx|
G-xxxxxxxxxxxx-777777777777|      2X
D-555555555555-777777777777|
A-555555555555-555555555555|
E-555555555555-000000000000|

Makikinig ba ako
Sa aking isip na dati pa namang magulo?
O iindak na lamang
Sa tibok ng puso mo
At aasahan ko na lamang na
Hindi mo aapakan ang aking mga paa

e-xxx-x-x|
B-xxx-x-x|
G-xxx-x-x| 
D-555-7-8|
A-555-7-8|
E-555-7-8|

Pipikit na lamang at mag-sasayaw

e-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx|
B-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx|
G-xxxxxxxxxxxx-777777777777|      
D-555555555555-777777777777|
A-555555555555-555555555555|
E-555555555555-000000000000|

Habang nanonood siya... 

e-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxx|
B-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxx|
G-xxxx-x-xxxx-7777-6-7777-xxxx-x-xxxx-7777-6-777|
D-5555-4-5555-7777-6-7777-5555-4-5555-7777-6-777|
A-5555-4-5555-5555-4-5555-5555-4-5555-5555-4-555|
E-5555-4-5555-0000-0-0000-5555-4-5555-0000-0-000|

Paalis at pabalik
May baong yakap at suklian ng halik
Mag-papaalam at mag-sisisi
Habang papiglas ka ako sayo ay tatabi

e-xxxx-x-xxxx-xx-xx-xx-xx|
B-xxxx-x-xxxx-xx-xx-xx-xx|
G-xxxx-x-xxxx-77-66-44-22|
D-5555-4-5555-77-66-44-22|
A-5555-4-5555-55-44-22-00|
E-5555-4-5555-00-00-00-00|

Tayong dalawa lamang ang nakaka-alam
Ngunit hindi na matanto kung sino nga ba ang pag-bibigyan ko


e-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xx-xx-xx-xx-x|
B-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xx-xx-xx-xx-x|
G-xxxx-x-xxxx-7777-6-7777-xxxx-x-xxxx-77-66-44-22-x|
D-5555-4-5555-7777-6-7777-5555-4-5555-77-66-44-22-5|
A-5555-4-5555-5555-4-5555-5555-4-5555-55-44-22-00-5|
E-5555-4-5555-0000-0-0000-5555-4-5555-00-00-00-00-5|

Makikinig nga ba sa isipan na alam ang wasto
Ngunit pipigilan ang pag-ibig nya na totoo
Iindak na lamang ba sa tibok ng puso mo
At aasahan ko hindi nya lamang aapakan ang aking mga paa

e-x~~xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx|
B-x~~xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx|
G-x~~xxxxxxxxxxxxxxxx-7777777777777777-xxxxxxxxxxxxxxxx-7777777777777777|
D-8~~5555555555555555-7777777777777777-5555555555555555-7777777777777777|
A-8~~5555555555555555-5555555555555555-5555555555555555-5555555555555555|
E-8~~5555555555555555-0000000000000000-5555555555555555-0000000000000000|

Pipikit na lamang at mag-sasaya
Habang nalulungkot ka
Pipikit na lamang at mag-sasaya
Habang nalulungkot ka

e-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxxx~~|
B-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxxx-x-xxxxx~~|
G-xxxx-x-xxxx-7777-6-7777-xxxx-x-xxxx-7777-6-77777~~|
D-5555-4-5555-7777-6-7777-5555-4-5555-7777-6-77777~~|
A-5555-4-5555-5555-4-5555-5555-4-5555-5555-4-55555~~|
E-5555-4-5555-0000-0-0000-5555-4-5555-0000-0-00000~~|

Ako'y Litong-lito
Tulungan niyo ako
Di ko na alam
Kung sino pang aking pagbibigyan o
Ayoko na ng ganito
Ako ay litong-lito ohwooh
Show more