Tuning: Eb

/ = slide
~ = let ring


Main/intro riff:
eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------| x4
Db|----------------------------7-7-7-7-----(b9)(b9)(b9)(b9)---|
Ab|-4-3-4-3--4-5-4-5-4--5-6-7--5-5-5-5-7-8-7-7-7-7-(b9)-|
Eb|-2-1-2-3--2-3-2-3-4--3-4-5----------5-6---------7--|


Verse riff: (Come sucker fucking away the pain)
eb|----------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------------------------------|  x2
Db|---------------2-3-4------------------2-3-4-------------------2-3-4---------|
Ab|-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4-2--3/4--3/4-0-1-2---5-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4----|
Eb|-2-0--1/2--1/2--------3-2-0--1/2--1/2---------3-2-0--1/2--1/2--------3-2----|


Chorus riff: ( I heard song/sweetest song/etc...)
eb|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|
Gb|--6~~---------------------------|
Db|--------------------------------|
Ab|--4~~---------------------------|
Eb|--------------------------------|


bouncy riff: (na na na)
eb|----------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------------| x2
Db|----------------------------4-4--4-4--4-4--4-4--4--4------|
Ab|--4-4--4-4--4-4--4-4--4--4--2-2--2-2--2-2--2-2--2--2------|
Eb|--2-2--2-2--2-2--2-2--2--2--------------------------------|

Main/intro riff:
eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------| x2
Db|----------------------------7-7-7-7-----(b9)(b9)(b9)(b9)---|
Ab|-4-3-4-3--4-5-4-5-4--5-6-7--5-5-5-5-7-8-7-7-7-7-(b9)-|
Eb|-2-1-2-3--2-3-2-3-4--3-4-5----------5-6---------7--|


Verse riff: (Just a cunt on the hunt)
eb|----------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------------------------------|  x2
Db|---------------2-3-4------------------2-3-4-------------------2-3-4---------|
Ab|-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4-2--3/4--3/4-0-1-2---5-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4----|
Eb|-2-0--1/2--1/2--------3-2-0--1/2--1/2---------3-2-0--1/2--1/2--------3-2----|

Verse riff w/ half time feel:
eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------2--3--4--------------------------2--3--4-----------------------------------|
Ab|-4--2--3--4--2--3--4-0--1--2--5--4--2--3--4--2--3--4--0--1--2--5--4--2--3--4--2--3--4--5--6--7--|
Eb|-2--0--1--2--0--1--2----------3--2--0--1--2--0--1--2-----------3--2--0--1--2--0--1--2--3--4--5--|

chorus riff: ( I heard song/sweetest song/etc...)
eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--6--------6---6-----------------------------4--------4---4--| x2
Db|--6--------6---6-------4--------4---4--------4--------4---4--|
Ab|--4--------4---4-------4--------4---4--------2--------2---2--|
Eb|-----------------------2--------2---2------------------------|


bouncy riffs: (na na na)
eb|----------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------------|
Db|----------------------------4-4--4-4--4-4--4-4--4--4------|
Ab|--4-4--4-4--4-4--4-4--4--4--2-2--2-2--2-2--2-2--2--2------|
Eb|--2-2--2-2--2-2--2-2--2--2--------------------------------|


eb|---------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------|
Db|----------------------------4-4--4-4--4-4--4-4--4-2------|
Ab|--4-4--4-4--4-4--4-4--4--4--2-2--2-2--2-2--2-2--2-0------|
Eb|--2-2--2-2--2-2--2-2--2--2-------------------------------|


eb|---------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------|
Db|--7-7--7-7--7-7--7-7--7--7-------------------------------|
Ab|--5-5--5-5--5-5--5-5--5--5--5-5--5-5--5-5--5--5--5-------|
Eb|----------------------------3-3--3-3--3-3--3--3--3-------|

eb|---------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------|
Db|--7-7--7-7--7-7--7-7--7--7-------------------------------|
Ab|--5-5--5-5--5-5--5-5--5--5--5-5--5-5--5-5--5--5----------|
Eb|----------------------------3-3--3-3--3-3--3--3----------|


eb|---------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------| x2
Db|--5-5--5-5--5-5--5-5--5--5-------------------------------|
Ab|--3-3--3-3--3-3--3-3--3--3--3-3--3-3--3-3--3--3----------|
Eb|----------------------------1-1--1-1--1-1--1--1----------|

bridge riffs: (Headfucking waste of ass)
eb|--------------------------------------|
Bb|--------------------------------------|
Gb|--------------------------------------| x2
Db|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-----|
Ab|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-----|
Eb|--------------------------------------|


bridge riff 2: (sitting pretty in pink)
eb|------------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------------------------------|
Db|--5/6-6-6-6-6-6-6-5/6-6-6-6-6-6-6-5/6-6-6-6-5/6-6-6-6-5/6-6-6-6-5/6-6-6-6-----|
Ab|--3/4-4-4-4-4-4-4-3/4-4-4-4-4-4-4-3/4-4-4-4-3/4-4-4-4-3/4-4-4-4-3/4-4-4-4-----|
Eb|------------------------------------------------------------------------------|


Verse riff: (And the boys will dance)
eb|----------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------2-3-4------------------2-3-4-------------------2-3-4---------|
Ab|-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4-2--3/4--3/4-0-1-2---5-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4----|
Eb|-2-0--1/2--1/2--------3-2-0--1/2--1/2---------3-2-0--1/2--1/2--------3-2----|


Verse riff w/ half time feel:
eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------2--3--4--------------------------2--3--4--------------------------2--3--4--|
Ab|-4--2--3--4--2--3--4-0--1--2--5--4--2--3--4--2--3--4--0--1--2--5--4--2--3--4--2--3--4--0--1--2--|
Eb|-2--0--1--2--0--1--2----------3--2--0--1--2--0--1--2-----------3--2--0--1--2--0--1--2-----------|


Verse riff:
eb|-----------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------2-3-4------------------2-3-4-------------------2-3-4----------|
Ab|-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4-2--3/4--3/4-0-1-2---5-4-2--3/4--3/4-0-1-2--5-4-4---|
Eb|-2-0--1/2--1/2--------3-2-0--1/2--1/2---------3-2-0--1/2--1/2--------3-2-2---|


Chorus riff: ( I heard song/sweetest song/etc...)
eb|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|
Gb|--6~~---------------------------|
Db|--------------------------------|
Ab|--4~~---------------------------|
Eb|--------------------------------|


eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--6--------6---6-----------------------------4--------4---4--| x2
Db|--6--------6---6-------4--------4---4--------4--------4---4--|
Ab|--4--------4---4-------4--------4---4--------2--------2---2--|
Eb|-----------------------2--------2---2------------------------|


bouncy riff: (na na na)
eb|----------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------------| x4
Db|----------------------------4-4--4-4--4-4--4-4--4--4------|
Ab|--4-4--4-4--4-4--4-4--4--4--2-2--2-2--2-2--2-2--2--2------|
Eb|--2-2--2-2--2-2--2-2--2--2--------------------------------|
Show more