sponsored links
G-----------Em------C-------D
brishti nemeche aaj akash venge
G-----------Em------C-------D
haatchi aami metho pothe
G-----------Em------C-------D
moner canvas-e vashche tomar chhobi
G-----------Em------C-------D
bohudin tomai dekhi na je.
C--G--------D-----Em
tomai niye koto shopno
G-----D-----Em---D
aaj kothao harai
C--G--------D-----Em
purono gaan-tar shur
G-----D-----Em---C
aaj more kaadai.
G--------D-------------Em-----------C
tumi to diyechile more krishnochura ful
G--------D-------------Em-----------C
ami to boshechilam niye shei gan er shur
G--------D-------------Em-----------C
tumi to diyechile more krishnochura ful
G-------------C----------D-----Em---G
chole gecho kothai amai fele bohudur.
Show more
sponsored links
sponsored links