• Song:

  Nyob Ua Kev

 • Artist:

  Maa Vue

sponsored links
Tabbed By: yyan007


Capo on 3rd


CHORDS:
C-  032010
Am- 002210
Dm- 000231
G-  320033


PICKING PATTERN:

  C5        
e | -----0-----------0------------- | 
B | -----1-----------1------------- | 
G | ---0---0------0----0----------- | 
D | ------------------------------- | 
A | -3---------3------------------- | 
E | ------------------------------- | 


  A5       
e | -----0-----------0------------- | 
B | -----1-----------1------------- | 
G | ---2---2------2----2----------- | 
D | ------------------------------- | 
A | -0---------0------------------- | 
E | ------------------------------- | 

  D5       
e | -----1-----------1------------- | 
B | -----3-----------3------------- | 
G | ---2---2------2----2----------- | 
D | -0---------0------------------- | 
A | ------------------------------- | 
E | ------------------------------- | 

  G5        
e | -----3-----------3------------- | 
B | -----3-----------3------------- | 
G | ---0---0------0----0----------- | 
D | ------------------------------- | 
A | -----------2------------------- | 
E | -3----------------------------- | 

C5             A5
 Yog tias kuv noog koj hais
           D5
Tias puas muaj ib hnub
         G5       C5
Wb, tau nyob ua kev, ua ib nkawm
          A5         D5
Nyob hauv ib lub zeb, koj puas tshai teb
       G5
Koj hais tias, 


Pre-Chorus:

C5        A5
lub yav pem suab
        D5           G5
Yeej tshuav ntev, thaum txoj hnub ntawm
              C5
Cia kuv tuav koj txhais tes
       A5      D5    G5
Mus tag ib sib, mus tag ib txhim


CHORUS:(Strumming)
C5 G5 A5 D5

C5        G5         A5
Wb txoj kev hlub, los deb npaum nov
         D5           C5
Yeej muab qee zaum wb yeej chim rau ib leeg
          G5          A5 
Tab sib wb yeej mus dhau, wb yeej tsis swb
        D5          C5     G5
Rau ib yam khoom ua los dhau wb txoj kev
         A5    D5
Wb yeej tsis swb yooj yim


Verse: (picking again)

C5             A5
Txob mloog tej lus lawm hais
         D5         G5
Kom ua wb lub neej muab kev txom nyem
      C5        A5      D5  
Kuv tseeg koj, muab tas nrog kuv txoj siab
          G5
Cia nraim ntawm koj


Pre-chorus:

C5     A5           D5
Wb lub neej yuav muaj kev kaj siab
          G5           C5
Wb yuav hluag ntxig, sib hlub tag ib txim
          A5          D5   G5
Txhua xyooj dhau los, txhua xyooj dhau mus


Chorus: (Strumming)
C5 G5 A5 D5

C5        G5          A5
Wb txoj kev hlub, los deb npaum nov
         D5            C5
Yeej muab qee zaum , wb yeej chim rau ib leeg
            G5         A5
Tab sib wb yeej mus dhau, wb yeej tsis swb
        D5            C5   G5
Rau, ib yam khoom , ua los dhau wb txoj kev
         A5  D5          
Ua los dhau wb txoj kev, wb yeej yuav nyob ua ke
Show more
sponsored links
sponsored links