• Song:

  Hoi Nguoi Tinh

 • Artist:

  Ngoc Lan

sponsored links
HOI NGUOI TINH - NGOC LAN

F#m (244222@1)              C#Trời (x43121@1)vẫn cứ mưa m?i cho l?ng em r? rời
A (x02220@1)                  B (x2444x@1) 
Chờ anh trong đ?m nay mi em đẫm lệ rơi 
         DNgười (xx0232@1)y?u hỡi x0t xa n?o 
     C#m (x13321@4)          F#mchất (244222@1)ngất trong t?m hồn bấy l?u
Bm (x24432@1)                       C# (x43121@1)Đến đ?m nay đ?nh kh0c ri?ng m?nh th?i.

F#m (244222@1)                  C#Ng?y (x43121@1)đ?i ta gần nhau em n?o đ?u ước g? 
A (x02220@1)                  BChỉ (x2444x@1)mong anh gần em cho em hết t?nh si 
        D (xx0232@1)      
Rồi năm thang cuốn x? m?nh 
     C#m (x13321@4)         F#mđắm (244222@1)đuối trong ?n t?nh trai ngang
 Bm (x24432@1)               C# (x43121@1)        
?i ?n c?n nồng ấm đ? vội tan.

F#m (244222@1)            BmHỡi (x24432@1)người t?nh những luc anh vui c?ng ai 
       E (022100@1)               A (x02220@1)  B (x2444x@1)name="chord_x43121@1">C#
Anh c0 biết một m?nh em đắng cay 
F#m (244222@1)           BmSống (x24432@1)lạc lo?i đếm bước c? đơn buồn t?nh 
        D (xx0232@1)                C#Rồi (x43121@1)đ?m xuống chỉ thấy ri?ng m?nh anh. 
F#m (244222@1)          BmHỡi (x24432@1)người t?nh vẫn biết anh kh?ng hề y?u 
       E (022100@1)               A (x02220@1) B (x2444x@1)name="chord_x43121@1">C#
Sao em vẫn đợi chờ trong hắt hiu 
F#m (244222@1)           Bm (x24432@1)          
Nếu một ng?y buốt gia anh kh?ng c?n ai
       D (xx0232@1)            C# (x43121@1)Th? h?y nhớ sẽ c0 em ngồi đ?y
          F#m (244222@1)Vẫn mong chờ.

http://ilovengoclan.com/
Show more
sponsored links
sponsored links