sponsored links
Capo II

Am Dm Am Dm Am Dm G E Am
Eso einai el heharim, m'ayin m'ayin yavo ezri

Am Dm Am Dm Am Dm G E Am
Eso einai el heharim, m'ayin m'ayin yavo ezri
 
Am Dm Am Dm G E Am
Ezri may'im Hashem, oseh shamayaim va'aretz

Am Dm Am Dm G E Am
Ezri may'im Hashem, oseh shamayaim va'aretz
Show more
sponsored links
sponsored links