sponsored links
hi frndz how r u?? hpe fne.have listen aurthohin "amar
 
  protichobi".really a nice & romantic song.& the chords r also 

  easy.             AMAR  PROTICHOBI 


     Am      D     G   C
     mokhta tole akashtake dekho arekber

     Am      D     G   C
     tomar sathe achi ami  je chirokal

     Am     D      G     C
     jochonar alo jokhon  tomar giye  pore

     Am     D     G    C
     ami tokhon thaki tomary pashe pashe


     Am      D      G     C 
     monta kharap kore jokhon tomi aka thako

     Am     D       G     C
     vebo ami shonai tomai mojar kono golpo

     Am       D        G      C
    ghasher maje  shishir konai takiye theko tomi

     Am      D       G   C
    shethai pabe tomar sathe amr protichobi     Am      D     G     C
    rater akash vora tara hoytoba jhore jabe

     Am   D    G
    thakbo hoye ami shoktara

     Am       D      G      C
    shiter shokal gacher pata hoyto ba jhore jabe

     Am   D     G
    thakbo hoye ami nil akash 
    THE NEXT THING IS SIMILAR ,OK GUYS PLZ TELL ME UR THINKING 


    ABT THIS.PLZ PLZ PLZ RATE THE TAB.OK WISH U A NICE TIME
                       my_sacrifice8520000@yahoo.com
Show more
sponsored links
sponsored links